Przetarg nieograniczony

Wtorek, 16 Lipiec 2013 15:17 Administrator
Drukuj
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2204L w miejscowości Moszna Kolonia (1100 mb)

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Przedmiar robót 
Rysunek (1)
Rysunek (2)
Specyfikacja techniczna (SST
Umowa (wzór)
Pytania i odpowiedzi / Zmiana SIWZ (1)
Przedmiar robót (po modyfikacji)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1)
Zawiadomienie o wyborze oferty