Przetarg nieograniczony

Poniedziałek, 15 Lipiec 2013 15:14 Administrator
Drukuj
Przewóz uczniów "do i ze" szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Jastków w roku szkolnym 2013/2014

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Umowy (wzór)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zawiadomienie o wyborze oferty