Przetarg nieograniczony

Poniedziałek, 08 Lipiec 2013 15:21 Administrator
Drukuj
Budowa parkingu przy szkole w miejscowości Tomaszowice Kolonia oraz remont parkingu przy szkole w miejscowości Panieńszczyzna

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Specyfikacja Techniczna (SST)
Umowa (wzór)
Zmiana SIWZ (1)
Zawiadomienie o wyborze oferty