Przetarg nieograniczony

Środa, 12 Czerwiec 2013 13:32 Administrator
Drukuj
Rozbudowa ujęcia wody w Płouszowicach-Kolonii

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Opis (1) (2)
Przedmiar robót (1) (2)
Rysunki (1) (2)
Specyfikacja techniczna (1) (2)
Umowa (wzór)
Zawiadomienie o wyborze oferty