Przetarg nieograniczony

Wtorek, 28 Maj 2013 15:10 Administrator
Drukuj
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Jastków

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Plan układu komunikacyjnego Gminy Jastków (plik 100MB)
Pytania i odpowiedzi / Zmiana SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zawiadomienie o wyborze oferty