Przetarg nieograniczony

Piątek, 17 Maj 2013 08:42 Administrator
Drukuj
Rozbudowa ujęcia wody w Płouszowicach - Kolonii

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Opis (1) (2)
Przedmiar robót (1) (2)
Rysunki (1) (2)
Specyfikacja techniczna (1) (2)
Umowa (wzór)

Zamawiający informuje, iż w związku z tym, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający przewidział na realizację zamówienia zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przedmiotowe postępowanie zostaje unieważnione.