Przetarg nieograniczony

Wtorek, 09 Kwiecień 2013 13:57 Administrator
Drukuj
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Snopkowie

Ogłoszenie
Specyfikacja istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna
Umowa (wzór)
Pytania i odpowiedzi (1)
Zawiadomienie o wyborze oferty