Przetarg nieograniczony

Czwartek, 04 Kwiecień 2013 15:18 Administrator
Drukuj
Przebudowa drogi powiatowej nr 2211L w zakresie ciągu pieszego w miejscowości Dąbrowica (II etap)

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Specyfikacja Techniczna (SST)
Przedmiar robót 
Projekt
Rysunek (1) (2) (3) (4)
Umowa (wzór)
Zawiadoemienie o wyborze oferty