Przetarg nieograniczony

Poniedziałek, 11 Marzec 2013 16:06 Administrator
Drukuj
Dostawa kruszywa w ilości 1000 Mg wraz z wbudowaniem na drogach pod zarządem Gminy Jastków 

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Zawiadomienie o wyborze oferty