Przetarg nieograniczony

Wtorek, 19 Luty 2013 15:01 Administrator
Drukuj
Przebudowa drogi gminnej Nr 106009L i przebudowa drogi wewnętrznej lokalnej położonej na działce nr ewid. 609 w miejscowości Kolonia Tomaszowice


Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Dokumentacja projektowa
Umowa (wzór)
Zawiadomienie o wyborze oferty