Przetarg nieograniczony

Piątek, 18 Styczeń 2013 15:52 Administrator
Drukuj
Budowa drogi wewnętrznej oraz obiektu mostowego na rzece Czechówce w miejscowości Dąbrowica 

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Przedmiar robót (1)
Przedmiar robót (2)
Specyfikacja techniczna (1)
Specyfikacja techniczna (2)
Rysunek (1)
Rysunek (2)
Rysunek (3)
Umowa (wzór)
Zmiana SIWZ (1)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (1)
Pytania i odpowiedzi (1) / Zmiana SIWZ (2)
Opis techniczny 
Tabela robót ziemnych 
Tabela zdjęcia humusu 
Profil 
Przekroje poprzeczne 
Przedmiar robót (drogowy) 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2)
Pytania i odpowiedzi (2) / Zmiana SIWZ (3)
Przedmiar robót (most)
Rysunek (4)
Rysunek (5)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (3)
Pytania i odpowiedzi (3) / Zmiana SIWZ (4)
Pytania i odpowiedzi (4) / Zmiana SIWZ (5)
Zawiadomienie o wyborze oferty