Informacja o wyniku przetargu

Piątek, 16 Listopad 2012 16:05 Administrator
Drukuj
Wójt Gminy Jastków podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Jastków
 
 
W dniu 8 listopada 2012 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Jastków w Panieńszczyźnie przy ul. Chmielowej 3, odbył się II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości  położonej w m. Miłocin oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 109/3 o pow. 0,2119 ha, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Lublinie księga wieczysta nr LU1I/00108527/5, cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 71.000,00 złotych netto.
Do udziału w przetargu na sprzedaż tej działki został dopuszczony jeden uczestnik.
Najwyższa osiągnięta cena w przetargu wyniosła 71.710 złotych netto.
Nabywcą działki nr 109/3 wyłonionym w wyniku przetargu został Pan Sylwester Sebastian Lalak.