Azbest - uzupełniający nabór wniosków.

Poniedziałek, 04 Kwiecień 2016 21:21 Anna Uhruska
Drukuj

Urząd Gminy Jastków informuje, iż w ramach projektu pn.” „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania...”

Czytaj więcej