Ogłoszenie o otwartym naborze na wyłonienie Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu

Czwartek, 17 Marzec 2016 16:04 Andrzej Dec
Drukuj

Wójt Gminy Jastków na podstawie Art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014r o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 (Dz. U. 2016.2017 z dnia 2016.02.22) jako Lider ogłasza otwarty nabór na wyłonienie Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu

Pełna treść ogłoszenia