Ważny komunikat dotyczący numeru konta bankowego

Piątek, 11 Marzec 2016 10:56 Konrad Makowski
Drukuj

W związku ze zmianą banku obsługującego Urząd Gminy Jastków przypominamy, że stare konto bankowe w Banku Spółdzielczym w Cycowie będzie czynne tylko do 31.03.2016r. Po tym terminie wszystkie przelewy będą zwracane wpłacającemu.

Prosimy o wpłaty na nowy rachunek bankowy Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (Bank PeKao SA)

76 1240 5497 1111 0010 6615 2726

Jednocześnie informujemy, że należności za odpady należy wpłacać na indywidualne konta bankowe przypisane do każdego gospodarstwa domowego.

Numery tych kont zostały dostarczone wraz z informacjami o wysokości opłat za śmieci na I półrocze 2016r.