Ogłoszenie o wynikach zapytania ofertowego pn.: „Usuwanie awarii na sieci wodociągowej i ujęciach wód podziemnych na terenie gminy Jastków”.

Poniedziałek, 22 Luty 2016 11:06 Katarzyna Juszczak
Drukuj

Urząd Gminy Jastków informuje, że w 2016 r. do realizacji zadania pod nazwą „Usuwanie awarii na sieci wodociągowej i ujęciach wód podziemnych na terenie gminy Jastków” w drodze procedury zapytania ofertowego została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez firmę: Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych Jan Drozd Krasienin Kol. 47, 21-025 Niemce.

Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa.