Zaproszenie do składania ofert

Poniedziałek, 08 Luty 2016 17:41 Katarzyna Juszczak
Drukuj

Dot. "Usuwania awarii na sieci wodociągowej i ujęciach wód podziemnych na terenie gminy Jastków" - zamówienie realizowane jest na podstawie Regulaminu określającego zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro netto lub zamówień, dla których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z zarządzeniem Wójta gminy Jastków.