Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 25-01-2016 r.

Piątek, 05 Luty 2016 15:01 Katarzyna Juszczak
Drukuj

Urząd Gminy Jastków informuje o unieważnieniu zapytania ofertowego z dnia 25 stycznia 2016 r. dotyczącego usuwanie awarii na sieci wodociągowej i ujęciach wód podziemnych na terenie gminy Jastków.

Niniejsze zapytanie zostało unieważnione ze względu na konieczność uzupełnienia dla Wykonawców informacji w opisie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający informuje, że w dniu 8 lutego 2016 r. procedura zapytania ofertowego zostanie ponownie wszczęta, a wszystkich zainteresowanych zaprasza do wzięcia w nim udziału.