OGŁOSZENIE

Czwartek, 22 Październik 2015 17:28 Andrzej Krak
Drukuj

Wójt Gminy Jastków zawiadamia, że na podstawie § 20 Statutu Sołectwa w związku z Zarządzeniem Nr 119/2015 Wójta Gminy Jastków z dnia 21 października 2015 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających na sołtysa sołectwa Dębówka

zwołuje się - Zebranie Wiejskie mieszkańców sołectwa: DĘBÓWKA

na którym dokonany zostanie wybór sołtysa wsi Dębówka.

Wybory sołtysa odbędą się w dniu 6 listopada 2015 r. (piątek) o godz. 17.00

w lokalu Karczma „ZAPIECEK” w Dębówce.
W przypadku braku quorum, wybory sołtysa w II terminie odbędą się o godz. 17.30 w tym samym lokalu.

Wójt Gminy Jastków
(-)
Teresa Kot