Informację o wyniku pierwszego nieograniczonego przetargu ustnego

Środa, 14 Październik 2015 08:40 Ewa Hołod
Drukuj

Znak sprawy: IB.6840.1.2015.HE.7

Informację o wyniku pierwszego nieograniczonego przetargu ustnego, który odbył się w dniu 30 września 2015 r. w siedzibie Urzędu Gminy Jastków, 21-002 Panieńszczyzna ul. Chmielowa 3 w sali konferencyjnej

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 11 , obręb 25 Tomaszowice, o powierzchni 1,41 ha, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Zachów w Lublinie prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00166056/6, przeznaczonej zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gm. Jastków pod mieszkalnictwo rolnicze i usługi rzemiosła o symbolu MR/R.

Pełna treść ogłoszenia. [DOC]