INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI

Środa, 14 Październik 2015 08:36 Ewa Hołod
Drukuj

Nr sprawy: IB.7151.5.2014.HE.14

I . Przetarg został przeprowadzony w dniu 15 września 2015 roku w siedzibie Urzędu Gminy Jastków w Panieńszczyźnie ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków (sala konferencyjna) w formie przetargu pisemnego ofertowego. Przetarg został zamknięty 23 września 2015 r.

II. Przedmiotem przetargu pisemnego ofertowego była  dzierżawa nieruchomości o pow. 0,22 ha, położonej w miejscowości Panieńszczyzna przy ul. Szkolnej Nr 1, stanowiącej działkę nr 32/2 , objętej księgą wieczystą KW Nr LU1I/00210874/0, zabudowanej budynkiem Ośrodka Zdrowia, stanowiącej własność Gminy Jastków.

Pełna treść ogłoszniea [DOC]