JESIENNA AKCJA SPRZĄTANIA

Niedziela, 27 Wrzesień 2015 07:00 Katarzyna Juszczak
Drukuj

Urząd Gminy Jastków informuje, iż w dniach 1 -3 października 2015r. tj. czwartek – piątek - sobota na terenie naszej gminy odbędzie się

JESIENNA AKCJA SPRZĄTANIA

Akcją zostaną objęte wszystkie miejscowości. Do udziału w akcji zapraszamy wszystkich chętnych, którym nie jest obojętny stan estetyczny naszego otoczenia. Prace porządkowe będą polegały na zbieraniu rozrzuconych śmieci. Uporządkowane zostaną tereny przeznaczone do użytku publicznego tj. place, skwery, pobocza dróg , obrzeża lasów, itp.

Prosimy również mieszkańców gminy o uporządkowanie terenu wokół i na cmentarzu. W akcji będą uczestniczyć również uczniowie szkół z terenu gminy. Ustalaniem terminów oraz koordynacją prac w poszczególnych miejscowościach będą zajmowali się sołtysi. Wszyscy uczestnicy otrzymają niezbędne rękawice oraz worki, które zostaną dostarczone do sołtysów.