Przetarg nieograniczony

Poniedziałek, 21 Wrzesień 2015 15:11 Tomasz Choma
Drukuj

Budowa parkingu w miejscowości Panieńszczyzna oraz zatoki autobusowej w miejscowości Barak.

 1. Ogłoszenie.pdf
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).pdf
 3. Umowa (wzór).pdf
 4. Specyfikacja techniczna (Barak).pdf
 5. Specyfikacja techniczna (Panieńszczyzna).pdf
 6. Stała Organizacja Ruchu (Barak).pdf
 7. Stała organizacja ruchu (Panieńszczyzna).pdf
 8. Przedmiar Robót (Barak).pdf
 9. Przedmiar robót (Panieńszczyzna).pdf
 10. Część rysunkowa (Barak).pdf
 11. Część rysunkowa (Panieńszczyzna).pdf
 12. Opis Techniczny (Barak).pdf
 13. Opis techniczny (Panieńszczyzna).pdf
 14. Zawiadomienie o wyborze oferty