Roztrzygnięcie zapytania pfertowego na dostawę jednostek centralnych

Środa, 16 Wrzesień 2015 15:04 Sylwia Gospodarek
Drukuj

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego dotyczącego wyposażenia sali informatycznej w Szkole Podstawowej im. J.I. Kraszewskiego w Snopkowie w 13 szt. jednostek centralnych w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Snopków.

Pełna treść ogłoszenia.