Przetarg nieograniczony

Piątek, 04 Wrzesień 2015 14:34 Tomasz Choma
Drukuj
Budowa oświetlenia parkingu i chodnika przy Ośrodku Zdrowia w Panieńszczyźnie 

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
Specyfikacja techniczna
Przedmiar robót 
Projekt budowlano-wykonawczy
Umowa (wzór)

Zawiadomienie o wyborze oferty [PDF].