Zaproszenie do składania ofert

Środa, 02 Wrzesień 2015 15:07 Anna Uhruska
Drukuj

szacunkowa wartość zamówienia poniżej 30 000 euro

„Odławianie i zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom, zbieranie, transport, unieszkodliwianie zwłok zwierząt bezdomnych oraz zwierząt dzikich lub ich części z terenu Gminy Jastków”

Zaproszenie [docx].