Uwaga Rolnicy!

Czwartek, 27 Sierpień 2015 14:18 Katarzyna Juszczak
Drukuj

Komunikat dotyczący szacowania strat w gospodarstwach dotkniętych suszą

W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi zgodnie z zarządzeniem Wojewody Lubelskiego, Wójt Gminy Jastków powołał Komisję do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych suszą.

Prosi się, zatem o składanie do Urzędu Gminy Jastków oświadczeń dotyczących strat poniesionych w wyniku suszy na odpowiednim formularzu do pobrania na stronie internetowej lub w pokoju nr 5b tut. urzędu.

Wnioski będą przyjmowane do dnia 4 września 2015 r.

Osobą do kontaktu ze strony Urzędu Gminy Jastków jest Pani Anna Uhruska tel. 81/502-29-09. Komisja dokonuje szacowania strat w terminie do dwóch miesięcy od zgłoszenia, czyli złożenia oświadczeń o stratach. Wszystkie dane dotyczące upraw powinny być zgodne z wnioskiem o dopłaty składanym do ARiMR, który należy udostępnić do wglądu komisji.

Załączniki:

  1. Oświadczenie rolnika uprawy 2015 – ogólny
  2. Oświadczenie o stratach w sadach i na plantacjach wieloletnich
  3. Oświadczenie zwierzęta 2015 - link