Wójt Gminy Jastków ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej.

Piątek, 21 Sierpień 2015 10:38 Ewa Hołod
Drukuj

Przedmiotem przetargu jest niezabudowana nieruchomość, oznaczona jako działka nr 11 o pow. 1,4100 ha, położona w miejscowości Tomaszowice, stanowiąca własność Gminy Jastków, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00166056/6. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków działka znajduje się w terenach przeznaczonych pod mieszkalnictwo rolnicze i usługi rzemiosła o symbolu MR/R. Aktualnie gmina przystąpiła do zmiany miejscowego planu dla tej działki na tereny usług komercyjnych i mieszkalnictwa niskiego o symbolu UC/MN. Nieruchomość ma atrakcyjną lokalizacje przy drodze asfaltowej w odległości ok. 800 m od głównej trasy Lublin-Nałęczów. Działka ma płaski teren z lekkim spadkiem, ma kształt zbliżony do rombu. Posiada możliwość podłączenia w istniejące na tym terenie sieci: elektryczną, wodociągową, telefoniczną. [...]

pełna treść ogłoszenia