Zarządzenie Nr 87/2015 Wójta Gminy Jastków z dnia 10 sierpnia 2015 r .

Czwartek, 20 Sierpień 2015 11:24 Andrzej Krak
Drukuj

w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum.

Na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się obwodowe komisje ds. referendum w Gminie Jastków w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. w składzie zgodnym z brzmieniem załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

zał. do Zarządzenia Nr 87/2015 z 10.08.2015 - składy komisji