OGŁOSZENIE O PRZETARGU WÓJT GMINY JASTKÓW

Czwartek, 13 Sierpień 2015 23:16 Ewa Hołod
Drukuj

ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Jastków, położonej w Tomaszowicach-Kol., objętej wpisem do rejestru zabytków. [...]