Władze Gminy

Czwartek, 12 Październik 2006 18:50 Administrator
Drukuj

Teresa Kot - Wójt
  Gminy Jastków


Wójt Gminy Jastków - Teresa Kot

tel. 81 502-04-25 pokój 18a

Zastępca Wójta Gminy Jastków – Andrzej Dec

tel. 81 50-23-162 pokój 23

Przewodniczący Rady Gminy - Marek Wieczerzak

tel. 81 50-20-141 pokój 18b

Sekretarz Gminy Jastków - Andrzej Krak

tel. 81 502-01-41 pokój 18b

Skarbnik Gminy Jastków - Zofia Ostańska

tel: 81 502-01-40 pokój 8