Przydatne telefony i adresy www

Niedziela, 31 Maj 2009 11:17 Administrator
Drukuj
TELEFONY ORAZ LINKI STRON INTERNETOWYCH INSTYTUCJI ORAZ OSÓB, KTÓRE MOGĄ OKAZAĆ SIĘ POMOCNE PRZY ZAŁATWIANIU SPRAW,  NIE BĘDĄCYCH W KOMPETENCJI URZĘDU GMINY JASTKÓW

Starostwo Powiatowe w Lublinie
          pozwolenia na budowę,
          wyłączenia z użytkowania rolniczego,
          mapy sytuacyjno-wysokościowe,
          ewidencja gruntów,
          prawa jazdy,
          dowody rejestracyjne 

Radni Powiatu Lubelskiego z naszej gminy 
         Jan Czubak - tel. kom. 607 998 452
         Grzegorz Kozioł

Informator Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Jastkowie

Parafie rzymskokatolickie na terenie gminy

Parafia p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Jastkowie

Parafia p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dąbrowicy 

Parafia p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tomaszowicach 

Parafia p.w. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Lublinie (kaplica w Snopkowie)

Parafia p.w. Przemienienia Pańskiego w Garbowie (kaplica w Ożarowie)