Turystyka

Sobota, 30 Maj 2009 14:42 Administrator
Drukuj

Północny szlak rowerowy - Gmina Jastków - szlak oznaczony kolorem niebieskim

Szlak oznaczony jest kolorem niebieskim liczy około 15 km. Zaczyna się w Panieńszczyźnie koło stacji benzynowej Orlenu na wysokości cmentarza parafialnego.Od stacji benzynowej kierujemy w kierunku północnym asfaltową drogą gminną. Na skrzyżowaniu dróg gminnych skręcamy w prawo i po przejechaniu 50 m skręcamy w lewo (k. firmy Argaz.)Jedziemy drogą przez wieś Panieńszczyzna aż do zjazdu w dół doliny zwanej „Lisim Dołem”. Za mostkiem skręcamy w lewo w drogę gruntową. Prowadzi ona nas przez dolinkę aż do drogi asfaltowej biegnącej przez miejscowość Snopków (Snopków Południowy).    
Dojeżdżamy do skrzyżowania z drogą powiatową Snopków – Jastków (k. SP. w Snopkowie) i skręcamy w lewo kierując się przez most na Ciemiędze do zakrętu. Tutaj wjeżdżamy w prawo w drogę gruntową udając się malowniczym wąwozem w kierunku północnym. Po prawej wysoko na skarpie w parku – Zespół pałacowy w Snopkowie. Obecnie w rękach prywatnych Wąwóz w końcowym odcinku zwęża się i biegnie ostro w górę. Wyjeżdżamy lub wnosimy rower wprost na asfaltową szosę gminną biegnącą w kierunku Smug i Jastkowa Podleśnego.Udjemy się szosą w lewo i po pokonaniu kilku zakrętów jedziemy prostym długim odcinkiem w kierunku lasu w Smugach. Po prawej stronie mijamy widoczną z daleka kapliczkę wykonaną z jednego pnia drzewa lipy. Przejeżdżając przez las skręcamy w lewo, na zachód w leśny dukt, który poprowadzi nas do śródleśnej drogi biegnącej przez środek lasu w kierunku zachodnim. Uwaga na dość głęboki rów biegnący w poprzek szlaku, który trzeba pokonaćZ lasu wyjeżdżamy na szosę powiatową Jastków – Krasienin i udajemy się szosą w lewo w kierunku Jastkowa.Na wysokości wsi Jastków Podleśny skręcamy w asfaltową drogę gminną w prawo w kierunku Piotrawina.Dojeżdżamy do sklepu i skręcamy w lewo. Jedziemy przez dolinkę wzdłuż której leży miejscowość Piotrawin. Warto zwrócić uwagę na ładną kapliczkę po lewej stronie.Na końcu wsi wjeżdżamy w asfaltową uliczkę w lewo i przejeżdżamy  przez malownicze pagórki. Obok znajduje się gospodarstwo agroturystyczne, gdzie można pojeździć konno.Zjeżdżamy z góry wprost na szosę powiatową w Jastkowie koło Gminnej Biblioteki Publicznej w Jastkowie.Dalej prosto pod górkę w kierunku Snopkowa szosą powiatową Jastków – Snopków.Dojeżdżamy do drogi asfaltowej przecinającej widoczną po prawej stronie rz. Ciemięgę.Drogą wjeżdżamy pod stromą górkę i po pokonaniu dwóch zakrętów jedziemy w kierunku początku szlaku w Panieńszczyźnie. Pętla ma długość około 15 km. Przyjemnego wypoczynku.


Południowy szlak rowerowy – Gmina Jastków – szlak oznaczony kolorem żółtym

Szlak oznaczony jest kolorem żółtym na całym przebiegu., liczącym 25 km. Do szlaku najlepiej dojechać z Lublina kierując się szlakiem rowerowym oznaczonym na czerwono biegnącym z Lublina (k. skansenu) do Kazimierza Dolnego. Na 8 km w miejscu gdzie wieś Płouszowice graniczy z Dąbrowicą ustawiona jest tablic informacyjna i schemat szlaku (przed SP w Płouszowicach). Kierujemy się na drogę utwardzoną kamieniem w kierunku północnym w tzw. „Dębowy Dół”. Droga kamienna po około 600 metrach przechodzi w drogę asfaltową, która poprowadzi nas przez wieś Płouszowice Kol. tzw. Kopanina. Kolonia ta powstała w początku XX wieku na terenie dawnego lasu dębowego po jego wykarczowaniu. Resztki tego lasu widoczne są w postaci samotnie rosnących olbrzymich dębów. W 1915 r. była to droga którą legiony Piłsudskiego docierały na pole bitwy pod Jastkowem. W górnym odcinku tej drogi obok wiekowego dębu stoi stara chatka pamiętająca 1915 r. Wg przekazów ustnych mieścił się tam szpital polowy legionistów. Kierujemy się drogą asfaltową skręcając w lewo po czym w prawo na szosę powiatową. W dole po prawej stronie widać panoramę Jastkowa. Jest to miejsce bitwy pod Jastkowem w 1915 r.Po kilkuset metrach na skrzyżowaniu skręcamy w lewo w drogę asfaltową kierując się do miejscowości Stawki (pn. cz. wsi Płouszowice) i dalej krętą asfaltową drogą w kierunku Tomaszowic. Nie dojeżdżając do lip w Tomaszowicach skręcamy w prawo; przez wieś Tomaszowice. Mijamy po drodze remizę OSP i dojeżdżamy do skrzyżowania z drogą powiatową Tomaszowice – Jastków.   Kierujemy się w prawo pod górkę i po pokonaniu zakrętu zjeżdżamy z asfaltu w lewo kierując się w kamienistą drogę. Dojeżdżamy do miejscowości Moszna tzw. Czarne Pomiary . Nazwa wiążę się prawdopodobnie z dramatycznymi epizodami z okresu przeprowadzania reformy rolnej. Dawniej był tu las i dwór z gorzelnią.Kierujemy się drogą kamienną pomiędzy rosnącymi olszynami wzdłuż prawego, bezimiennego dopływu Ciemięgi.Po pokonaniu kilku zakrętów wyjeżdżamy na otwarty odcinek drogi i dojeżdżamy do skrzyżowania z nieutwardzoną drogą powiatową Moszna – Ożarów. W oddali po lewej stronie widać zaniedbany dworek z 1885. Obecnie w rękach prywatnych, kiedyś była tu szkoła podstawowa. Zgodnie z oznaczeniem szlaku kierujemy się w prawo i dojeżdżamy do skrzyżowania (droga asfaltowa na wzgórzu) Kierujemy się w lewo w kierunku zachodnim. Przekraczamy rz. Ciemięgę i rozległe łąki kierując się na drogę powiatową Sadurki - Garbów w kierunku północnym na Garbów. Po drodze mijamy miejscowość Ożarów i dojeżdżamy do Ługowa. Tutaj koło sklepu i remizy OSP zauważamy tablicę informującą o skrzyżowaniu ze szlakiem zielonym biegnącym po terenie gminy Garbów. W głębi parku ze stawem po prawej stronie widoczny jest parterowy dworek zbudowany z drewna modrzewiowego z II połowy XIX w. Dawniej była tu oranżeria i alejki z rzędami kasztanowców. Obecnie w rękach prywatnych. Przy obiekcie tym kierujemy się w prawo w asfaltową drogę gminną, która poprowadzi nas przez pola do wsi Wysokie. Wieś położona jest na lewym wysokim brzegu rz. Ciemięgi. Stąd pochodzi nazwa wsi. W XV wieku była to wieś szlachecka. Po minięciu wsi zjeżdżamy z góry i kierujemy się w prawo na południe, dojeżdżając drogą powiatową do wsi Sługocin. Po prawej widać pozostałości po wiatraku oraz w oddali dworek w Moszenkach. Ten niewielki ośrodek dworski z przełomu XIX i XX został przekazany przez właścicieli pod szkołę, która funkcjonowała do lat 90 tych XX wieku. Obecnie dworek jest rekonstruowany. W m. Sługocin kierujemy się w lewo w kierunku wschodnim przez wieś. Malowniczo położona asfaltowa droga gminna wzdłuż rz. Ciemięgi poprowadzi nas do gruntowej drogi którą przez pola dojedziemy do wsi Zofijówka. Należy zwrócić w tym miejscu uwagę na piękną panoramę rozciągającą się na dolinę rz. Ciemięgi. Zofiówka to zachodnia cz. wsi Józefin położona w kotlinie pomiędzy wzgórzami. Doliną dojedziemy do rzeki Ciemięgi i następnie do wsi Sieprawice. Wjeżdżamy na drogę powiatową Jastków – Sieprawice w kierunku wschodnim i udajemy się do Jastkowa w okolicach dawnych zabudowań folwarcznych (obecnie gospodarstwo JUNGu) Tutaj wyjeżdżając na asfaltową drogę powiatowa po lewej mamy park w którym mieści się dwór – siedziba urzędu gminy oraz tablica informacyjna kierująca nas do odcinka północnego szlaku rowerowego biegnącego przez gminę Jastków. Udając się natomiast w prawo, w górę drogi powiatowej dojedziemy do szlaku żółtego zamykając pętlę przejazdu w m. Stawki. Szerokiej drogi !!!!!


Więcej informacji na stronie www.szlaki.lublin.pl

 

Wykonawca szlaku: http://www.juraszewski.pl/