Informacje o Gminie

Poniedziałek, 09 Październik 2006 09:49 Administrator
Drukuj

Gmina Jastków położona jest w środkowej części województwa lubelskiego, w powiecie lubelskim, w północno-wschodniej części Płaskowyżu Nałęczowskiego, będącego częścią Wyżyny Lubelskiej. Przepływają tędy rzeki Ciemięga i Czechówka, będące dopływami Bystrzycy. Siedzibą urzędu gminy jest w miejscowości Panieńszczyzna, położonej w części północnej w odległości 11 km od Lublina, przy drodze Warszawa – Lublin. Gmina podzielona jest na 25 sołectw, z których największe terytorialnie to Moszna, Panieńszczyzna i Ługów. Nasza Gmina od zachodu graniczy z gminami Garbów i Nałęczów, od południa z Konopnicą, od wschodu z Lublinem, od północy z gminą Niemce. Powierzchnia gminy wynosi 11 376 ha i zamieszkuje ją ponad 12 tys. osób. Największe i najbardziej znane miejscowości w Gminie to: Jastków , Dąbrowica , Snopków , Tomaszowice , Moszenki , Plouszowice , Ługów , Ożarów.  Od roku 1993 gmina przyjęła status gminy ekologicznej, a w 1995 roku otrzymała III nagrodę w konkursie na najbardziej ekologiczną gminę w Polsce. Kolejne lata to dynamiczny rozwój gminy; budowa dróg, kanalizacji, szkół. Wiele inwestycji zostało zrealizowanych ze środków zewnętrznych, m.in.; Unii Europejskiej oraz Banku Światowego. 

Atrakcyjna, podmiejska lokalizacja, dobra infrastruktura, dostęp do wysoko wykwalifikowanych kadr, istnienie wielu ośrodków akademickich w najbliższym otoczeniu, ulgi podatkowe, przyjazna polityka władz – to tylko niektóre atuty gospodarcze gminy, o których się mogło przekonać już ponad 600 firm zarejestrowanych na naszym terenie.

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY JASTKÓW