Obsługa Interesantów

Niedziela, 31 Maj 2009 12:00 Administrator
Drukuj

WYKAZ TELEFONÓW URZĘDU GMINY JASTKÓW

Nr pokoju

Nazwa

Telefon
(kierunkowy 81)

 Imię i nazwisko

18 a

Wójt Gminy

502-01-43

Teresa Kot

(przyjęcia interesantów w każdy poniedziałek w godzinach 13:30-16:30)

18

Sekretariat

502-04-25

fax 502-01-44

Dorota Nowakowska

Marcin Abramek

23
 Zastępca Wójta
502-04-18


 Andrzej Dec

8


Skarbnik Gminy

502-01-40


Zofia Ostańska

18 b


Sekretarz Gminy


502-01-41


Andrzej Krak

 
4b

 Kierownik Referatu Strategii Inwestycji i Rozwoju 

 502-01-42

 Andrzej Dzido

 
6

 Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Mieniem
 502-04-28 Kierownik Referatu Marcin Alter, Ewa Hołod, Adam Świrszcz
 
12


 Referat Kadrowo Gospodarczy, Archiwum
 
 502-29-05
 Kierownik Referatu Agnieszka Choma, Urszula Sadurska

5a
 
 Referat Strategii, Inwestycji i Rozwoju/ Drogownictwo, Zamówienia Publiczne, Instalacje Sieciowe / Pomoc Administracyjna 502-29-01 Tomasz Choma, Stanisław Bicz / Marcin Zarzeka, Mariusz Daniel / Regina Depta
 
9

 Referat ds. Finansowej Obsługi Szkół
502-29-02
 Kierownik Referatu Anna Tkaczyk , Agata Paluch 
 
10

 Referat ds. Finansowo Budżetowych - Główna Księgowa
 502-29-03
 Główna Księgowa Małgorzata Kamińska, Barbara Samoń, Małgorzata Wrona
 
11

 Kasa - Ksiegowość podatkowa, Windykacja Nalezności Niepodatkowych
 502-29-04
 Krystyna Lalak, Wanda Wolska, Barbara Szaruga, Andrzej Benisz
 
14

 Wymiar podatku
 502-29-08
 Anna Pomarańska, Maria Mitura Magdalena Zając

4a
 
 Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa
502-01-39
 Kierownik Referatu Katarzyna Juszczak
 
5b

 Gospodarka odpadami komunalnymi
502-29-07
 Joanna Idzik
 
5b

 Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
 502-29-09 Koordynator ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska Anna Uhruska, Marek Kleniewski, Anna Pędzierska
 
5b

 Obsługa ludności i podmiotów gospodarczych
 502-29-09
 Koordynator ds. Obsługi Ludności i Podmiotów Gospodarczych Teresa Berej, Beata Juścińska
 
---

 Oczyszczalnia Snopków
501-04-88
662-063-211
 Koordynator ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej Sławomir Zdyb
 
16

 Kierownik Referatu Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych  502 29 00  Barbara Czubak
 
17

 Referat Edukacji Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
 502-29-06  Mirosława Małecka, Sylwia Gospodarek
 
22

 Referat Spraw Obywatelskich, USC
 502-04-88 Kierownik Referatu Agata Zasada-Wrzesińska, Anna Wójcik


4a

 Pozyskiwanie Funduszy i Strategia Gminy
502-01-39
 Małgorzata Langiewicz

 

Uprzejmie informujemy o uruchomieniu Elektronicznej Skrzynki Podawczej w ramach opracowanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (www.ePUAP.pl).
Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Urząd Gminy w Jastkowie. Aby skorzystać z Elektronicznej Skrzynki Podawczej, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP www.epuap.gov.pl - konto jest bezpłatne.  Instrukcja zakładania konta użytkownika na platformie ePUAP.