Inwestycje 2007

Wtorek, 14 Luty 2012 10:00 Administrator
Drukuj

INWESTYCJE W 2007 ROKU

Nazwa inwestycji

 

Wartość (zł)

Odbudowa odcinka drogi lokalnej KDL (dz. Nr 328) położonej w miejscowości Jastków, gmina Jastków od km 0+0,00 do km 0+400,00 – etap I

60 634,00

Wykonanie zabezpieczenia dna wąwozów lessowych w ciągu drogi gminnej Nr 105978 L w m.Józefów – etap I

213 910,24

Budowę drogi gminnej Nr 105986 L Panieńszczyzna -Płouszowice Kolonia  od km 0+0,00 do km 1+599,10

1 158 668,73

Przebudowa drogi gminnej KDG położonej na działce nr 567  Kolonia Tomaszowice – Kolonia Miłocin

144 701,72

Przebudowa drogi gminnej KDG 105979L Panieńszczyzna

544 441,91

Przebudowa drogi gminnej KDG położonej na działce nr 74 w m. Ożarów

364 307,13

Przebudowa drogi gminnej KDG 105967L w m. Marianka Ożarowska

220 547,64

Dostawa kruszywa dolomitowego frakcji 0-31,5 i 0-63 mm ilości 5000 Mg wraz z wbudowaniem

361 730,00

Remont dróg gminnych – wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych w ilości 1500m2

160 125,00

Dostawa kruszywa dolomitowego frakcji 0-31,5 i 0-63 mm ilości 2000 Mg wraz z wbudowaniem

155 769,60

Budowa parkingu przy stadionie sportowym i kościele parafialnym w Tomaszowicach -1860 m2

59 816,60

Budowa drogi gminnej nr 105983L Dąbrowica

300 000,00

Budowa drogi gminnej na działce nr 206
w m. Dąbrowica

150 837,00

Wykonanie nawierzchni na drodze w m. Ługów działka nr 499

157 469,83

Wykonanie nawierzchni na drodze w m. Marysin
ul. Aksamitna, ul. Szarugi

223 487,00

Wykonanie nawierzchni na drodze
w m. Panieńszczyzna działka nr 10/33, 515

256 254,35

Budowa drogi Jastków-Panieńszczyzna  działki
nr 530, 327, 334, 344

671 598,41

Remonty cząstkowe nawierzchni drogowych

305 610,00

Wykonanie dwóch odcinków sieci wodociągowej o średnicy PVC 90 – długości 218mb w miejscowościach Dąbrowica i Płouszowice – Kolonia oraz trzech odcinków sieci wodociągowej o średnicy PVC 110- długości 253mb w miejscowościach Smugi, Tomaszowice-Kolonia, Dąbrowica

22 769,53

Zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Piotrawin (Wygoda) – oddanie do użytku 2008r.

215 255,50

Wykonanie odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Płouszowice-Kolonia, Smugi, Dąbrowica, Jastków, Snopków, Marysin

87 296,13

Wykonanie projektów dróg gminnych w miejscowości Jastków

137 250,00

Wykonanie projektu szkoły podstawowej i przyszkolnej Sali sportowej w miejscowości Tomaszowice-Kolonia

158 600,00

Wykonanie pełnej dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Snopków, Natalin, Jastków, Panieńszczyzna
– ukończenie 2008r.

208 803,00

Wykonanie pełnej dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Natalin, Jastków, Panieńszczyzna, Piotrawin
– ukończenie 2008r.

326 798,96

Remont budynku remizy OSP w Ługowie

60 052,28

Częściowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Tomaszowicach Kolonii

54 188,00