Inwestycje 2008

Wtorek, 14 Luty 2012 09:59 Administrator
Drukuj

INWESTYCJE W 2008 ROKU

Nazwa inwestycji

 

Wartość (zł)

Odbudowa drogi KDL położonej na działce nr 328 w m. Jastków

131 760,00

Przebudowa drogi KDG 105967L – łącznik do drogi powiatowej położonej na działce nr 361 i 360/1  w m. Ożarów

76 571,03

Przebudowa dróg gminnych w m. Sieprawice KDG 105977L, KDG 106006L KDG 106007L

520 688,31

Droga 106007L w m. Sieprawice – wąwóz

65 456,54

Przebudowa drogi gminnej KDG 105975L w m. Tomaszowice

569 664,74

Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej położonej na działce nr 68 w m. Ługów

396 980,19

Przebudowa drogi KDL położonej na działce nr 318 w m. Jastków

394 103,13

Przebudowa drogi gminnej KDG 105980L w m. Panieńszczyzna

299 563,68

Przebudowa drogi gminnej KDG 105978L w miejscowości Józefów-Pociecha

252 505,23

Modernizacja drogi dojazdowej położonej na działkach nr 850, 849, 794, 953 Józefów-Sieprawice

217 806,60

Przebudowa drogi dojazdowej Płouszowice-Kolonia dz. 314 

332 926,00

Przebudowa drogi dojazdowej w Panieńszczyźnie (działka nr 31 obok ZDUCH)

168 648,41

Przebudowa drogi powiatowej nr 2204L w miejscowości Kol. Moszna

197 610,00

Przebudowa drogi gminnej nr 106003L Dąbrowica – Kol. Płouszowice

233 321,83

Przebudowę drogi gminnej Nr 106017L w miejscowości Jastków

448 260,00

Przebudowa drogi powiatowej w m. Jastków i Snopków

100 000,00

Remont drogi powiatowej Jasków – Tomaszowice Nr 2209L

400 000,00*

Położenie nawierzchni bitumicznej na ulicach: Przechodniej, Pocztowej i Legionistów

-

Umocnienie dna wąwozu na działce nr 206 w m. Dąbrowica

48 000,00

Budowa parkingu w centrum Jastkowa

29 872,92

Wykonanie parkingu w Tomaszowicach

13 950,00

Wykonanie rowów odwadniających w Piotrawinie

39 000,00

Przywrócenie przejezdności dróg rolniczych w m. Sługocin

34 660,20

Budowa chodnika w  Panieńszczyznie (do Urzędu Gminy)

32 000,00

Ułożenie przepustów zjazdowych na drodze nr 105986L w m. Płouszowice 

30 100,00

Dostawa kruszywa wraz z wbudowaniem na drogach pod zarządem gminy Jastków

395 737,50

Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w m. Ożarów

 

144 699,26

Wykonanie pełnej dokumentacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowościach Natalin, Jastków, Panieńszczyzna, Piotrawin

 

326 798,96

Wykonanie pełnej dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Snopków, Natalin, Jastków, Panieńszczyzna

(III etap)

208 803,00

Budowa odcinków uzupełniających sieci wodociągowej (Snopków, Marysin, Natalin, Dąbrowica) oraz odcinka sieci kanalizacyjnej w Natalinie

 

79 625,44

Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz

z przepompownią P5 i zasilaniem energetycznym w miejscowości Marysin

 

457 192,11

Zakup progów zwalniających w m. Dąbrowica, Natalin, Marysin

11 300,00

Ustawienie przystanków w m. Dąbrowica, Moszna Kol., Tomaszowice Kol, Sieprawice

21 963,56

Ustawienie fotoradarów w m. Tomaszowice i Jastków oraz wykonanie oświetlenie przy skrzyżowaniu przy szkole podstawowej w m. Snopków

73 112,38

Wykonanie projektu chodnika w Natalinie przy ul. Gwieździstej

28 060,00

Remont oczyszczalni w Tomaszowicach

65 000,00

Wykonanie projektów odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy

25 315,00

Wykonanie odcinków sieci wodociągowej w m. Marysin i Jastków

47 705,00

Wymiana pompy na ujęciu wody w Płouszowicach

18 171,90

Aktualizacja map do planu zagospodarowania

32 020,00

Remont biblioteki w Jastkowie

13 420,00

Wymiana okien w remizie w Ługowie

14 498,59

Zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociągowej w m. Wygoda

242 353,00

Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego  szkoły podstawowej i przyszkolnej sali sportowej w miejscowości Tomaszowice-Kolonia gmina Jastków

158 600,00