Inwestycje 2009

Wtorek, 14 Luty 2012 09:59 Administrator
Drukuj

INWESTYCJE W 2009 ROKU

Nazwa inwestycji

 

Wartość (zł)

Droga gminna Nr 106004L w miejscowości Płouszowice
– 610m


188 694,59

Drogi gminne Nr 105982L i 106023L
w miejscowości Panieńszczyzna – 748m


198 231,82

Przebudowa drogi gminnej Nr 106007L w miejscowości Sieprawice –750m


291 943,99

Droga gminna Nr 105979L w miejscowości Panieńszczyzna -  206m


88 283,63

Przebudowa drogi dojazdowej Nr działki 432 w miejscowości Moszenki -500m


164 391,34


Modernizacja ciągu dróg w miejscowości Jastków – 1206m

453 076,13

 

Przebudowa drogi gminnej Nr 105975L w miejscowości Kolonia Moszna –1237m 

 


442 868,02

Przebudowa drogi dojazdowej oznaczonej Nr ewidencyjnym 214 w miejscowości Tomaszowice – 480m


172 331,28

Przebudowę drogi gminnej Nr 105972L  w miejscowości Moszna - 785,25m


305 325,01

Przebudowa drogi gminnej Nr 105973L w miejscowości Moszenki - 997,25m


361 541,57

Przebudowa drogi gminnej Nr 105999L w miejscowości Natalin (197,75m) oraz drogi Nr 586, 595/4 w miejscowości Dąbrowica (252,25m)


182 328,82

Przebudowa drogi wewnętrznej oznaczonej Nr 109 w miejscowości Kolonia Płouszowice – 760m


296 048,68


Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ługów - 390m


166 367,08

Remont drogi powiatowej Jastków-Snopków Nr 2212L
(we współpracy z Powiatem Lubelskim)

150 000,00
wkład Gminy 100 000,00


Dostawa kruszywa wraz z wbudowaniem w ilości 4028Mg


277 550,00

Budowa szkoły podstawowej w Tomaszowicach

2 174 803,00 (2009r.)
4 285 197,00
(2010r.)

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marysin

228 384,00

Opracowanie projektu zamiennego kanalizacji ściekowej w miejscowości Marysin oraz projektu zasilania przepompowni P-5

13 664,00

Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Natalin

50 156,80

Wykonanie odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Snopków (687,5m), Smugi (100m), Dąbrowica (92m), Jastków (83m)


123 565,06

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 809 w miejscowości Marysin – 2905m

39 040,00

Wykonanie opracowania analizy urbanistyczno ekonomicznej złożonych wniosków do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego


63 440,00

Zakup działki pod ujęcie wody w Jastkowie

26 500,00

Wykonanie otworu na studnie wraz z pompowaniami pomiarowymi pod ujęcie wody w Jastkowie

64 904,00

Remont oczyszczalni ścieków w Tomaszowicach

65 792,65

Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2210L Panieńszczyzna – Płouszowice (225m)

35 000,00

Remont stacji wodociągowej Sieprawki

64 174,45

Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych remontu sieci oświetleniowych przy n/w drogach:
1. Droga gminna nr 105999L (ul. Gwieździsta) w miejscowości Natalin, długość odcinka – 1300m

2. Droga powiatowa KDP Nr 2207L w miejscowości Wysokie
długość odcinka – 1150m

3. Droga gminna nr 105968L w miejscowości Moszna,
długość odcinka – 2550m
4. Ulica Legionistów w miejscowości Panieńszczyzna
długość odcinka – 300m
5. Ulica Motylowa w miejscowości Panieńszczyzna
długość odcinka – 250m
6. Ulica Nadrzeczna w miejscowości Panieńszczyzna
długość odcinka – 150m63 440,00

Spłata za remont drogi powiatowej Jastków – Tomaszowice Nr 2209L realizowanej w we współpracy z Powiatem Lubelskim w 2008r (6200m)

400 000,00
(II rata)

Zakup samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Moszenkach 

92 145,00

Zakup samochodu dla oczyszczalni ścieków w Snopkowie

54 000,00