Inwestycje 2010

Wtorek, 14 Luty 2012 09:58 Administrator
Drukuj

INWESTYCJE W 2010 ROKU

Nazwa zadania

Wartość

Dostawa kruszywa w ilości 2000 Mg wraz z wbudowaniem na drogach pod zarządem Gminy Jastków

141 520,00

Remont drogi gminnej Nr 105999L (ul. Gwieździsta) Barak-Natalin

934 338,66

Przebudowa drogi gminnej Nr 105993L w miejscowości Smugi oraz przebudowę skrzyżowań w miejscowościach Smugi, Marysin, Natalin

426 517,47

Przebudowa drogi wewnętrznej (ul. Herbaciana) w miejscowości Marysin

170 131,93

Przebudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Natalin

 56 500,32

Modernizacja drogi wraz z zabezpieczeniem dna wraz z odprowadzeniem wód z wąwozów lessowych w ciągu drogi dojazdowej relacji Tomaszowice-Moszenki

709 146,10 

Przebudowa drogi gminnej Nr 105995L w miejscowości Snopków wraz z remontem skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 809 oraz przebudowa drogi oznaczonej Nr 464 w miejscowości Ożarów

455 942,12

Remont dróg gminnych na terenie Gminy Jastków

229 607,00

Remont budynku świetlicy w Ługowie w celu adaptacji na Centrum Społeczno-Kulturalne

239 232,90

Przebudowa drogi gminnej Nr 105992L (działka Nr 247/2) w miejscowości Piotrawin II od km 0+003 do km 0+588 z remontem włączenia do drogi powiatowej Nr 2213L

386 021,58

Przebudowa drogi gminnej Nr 105982L w miejscowości Panieńszczyzna (działka Nr 522) i Jastków (działka Nr 338) na odcinku od km 0+000 do km 0+991 oraz lokalnej KDL oznaczonej Nr 337 w miejscowości Jastków na odcinku od km 0+991 do 1+260

312 042,29

Remont drogi gminnej Nr 105982L Dąbrowica – Kolonia Płouszowice od km 0+075 do km 2+250 

238 250,45

Przebudowa drogi powiatowej nr 2211L w zakresie ciągu pieszego w miejscowości Dąbrowica

289 818,69

Wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej uzupełniającej w miejscowości Snopków

64 278,37

Przebudowa oświetlenia drogowego
w miejscowościach Wysokie, Sługocin,
Panieńszczyzna, Moszna

177 403,24

Dostawa kruszywa w ilości 1000 Mg wraz z wbudowaniem na drogach pod zarządem Gminy Jastków

 70 760,00

Rozbudowa ujęcia wody w Jastkowie

 87 121,19

Przebudowa drogi gminnej Nr 105988L w miejscowości Jastków oraz skrzyżowania drogi gminnej Nr 105972L z drogą wojewódzką Nr 830 miejscowości Moszna

209 594,20

Przebudowa drogi gminnej nr 105988L w Jastkowie w zakresie ciągów pieszych wraz z remontem nawierzchni

128 100,00

Przebudowa drogi gminnej nr 106007L w miejscowości Sieprawice (470m)

244 308,07

Budowa oświetlenia ulicznego:
Natalin (ul. Gwieździsta), długość odcinka – 1300m

 56 500,32

Budowa oświetlenia ulicznego:
Wysokie, długość odcinka – 1150m

 46 366,77

Budowa oświetlenia ulicznego:
Moszna, długość odcinka – 2550m

102 813,24

Budowa oświetlenia ulicznego:
Panieńszczyzna (ul. Legionistów), długość odcinka – 300m
Panieńszczyzna (u. Motylowa), długość odcinka – 250m
Panieńszczyzna (ul. Nadrzeczna), długość odcinka – 150m

 28 223,24

Dostawy wyposażenia dla OSP Moszenki, OSP Pawlin, OSP Strzeszkowice Duże i OSP Babin należących do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (współfinansowane ze środków UE)

3 093 798 ,00