Inwestycje 2011

Poniedziałek, 13 Luty 2012 10:53 Administrator
Drukuj

 INWESTYCJE W 2011 ROKU

Nazwa inwestycji

 

Wartość (zł)

Dostawa kruszywa w ilości 1000 Mg wraz z wbudowaniem na drogach pod zarządem Gminy Jastków 

70 725,00
34 194,00

Wykonanie remontów cząstkowych dróg na terenie Gminy Jastków 

179 926,70
89 334,50

 

 

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH SNOPKÓW, JASTKÓW, PANIEŃSZCZYZNA (ETAP III I IV)
(współfinansowane ze środków UE)

 

12 496 800,00

(do 2013 roku)

 

Przebudowie dróg lokalnych w miejscowościach Jastków (nr 317) oraz Tomaszowice – Kolonia (nr 571 i 607 – dojazd do szkoły)

 

647 745,02

Wykonanie odcinka sieci wodociągowej uzupełniającej w miejscowości Natalin 

 

108 899,28
16 402,71

Świadczenie usług Menadżera projektu (Inżyniera kontraktu)

149 961,60

 

Wykonaniu dalszych odcinków kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marysin 

313 281,00
59 523,39

 

Dostawa kruszywa w ilości 1000 Mg wraz z wbudowaniem na drogach pod zarządem Gminy Jastków

 

76 875,00

 

Wykonanie odwodnienie terenu szkoły podstawowej w miejscowości Płouszowice – Kolonia

 

109 736,76

 

 Wykonanie nowego ogrodzenia panelowego długości  420mb wokół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Jastkowie

 

104 543,30

Przebudowie drogi gminnej Nr 105988L w miejscowości Jastków

179 047,41

 

Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sieprawice  

 

105 108,42

Przebudowa drogi gminnej Nr 105974L Tomaszowice – Kolonia-Moszna na odcinku od km 0+480 do km 0+720 i od km 1+652 do km 2+578


437 522,94