Jednostki org.

Poniedziałek, 13 Luty 2012 09:50 Administrator
Drukuj
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  W JASTKOWIE
Panieńszczyzna, ul. Legionistów 1
21-002 Jastków
tel. 81 502-04-77
Kierownik: Wanda Pyszniak - Adamczyk

GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
  W JASTKOWIE ZS. W DĄBROWICY
Dąbrowica 133
21-008 Tomaszowice 
Dyrektor: Kamil Ziółkowski
www.gokis.jastkow.pl

GMINNA BIBLOTEKA PUBLICZNA  W JASTKOWIE
Panieńszczyzna, ul. I Armii Wojska Polskiego 2a
21-002 Jastków
tel. 81 502-04-70
Dyrektor: Anna Wójcik
www.biblioteka-jastkow.pl 

SZKOŁY PODSTAWOWE I GIMNAZJUM 
Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego w Jastkowie
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Jastkowie
Szkoła Podstawowa w Ożarowie
Szkoła Podstawowa im. J.I. Kraszewskiego w Snopkowie
Szkoła Podstawowa im. B.Prusa w Płouszowicach
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tomaszowicach
więcej w zakładce "Oświata"