Numer konta

Poniedziałek, 13 Luty 2012 09:49 Administrator
Drukuj

UWAGA!!!

Od 1 stycznia 2016r. nastąpi zmiana banku obsługującego
Urząd Gminy Jastków.

wpłaty należy uiszczać na konto wskazane poniżej

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

(Bank PeKao SA)

Numer konta:

76 1240 5497 1111 0010 6615 2726