Home Przetargi, Ogłoszenia, Współpraca


Afrykański pomór świń

Email Drukuj PDF
Więcej…
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF
Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego

Więcej…
 

Przetarg nieograniczony na najem lokali

Email Drukuj PDF
Ogłoszenie Wójta Gminy Jastków z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia pisemnego nieograniczonego przetargu na najem lokali użytkowych położonych w Gminie Jastków.

Więcej…
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF
Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Jastkowie w roku szkolnym 2013/2014

Więcej…
 

Ogłoszenie o przetargu

Email Drukuj PDF
Wójt Gminy Jastków ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny  na sprzedaż prawa własności zabudowanej nie-ruchomości stanowiącej własność gminy Jastków, położonej w Tomaszowicach-Kol., objętej wpisem do rejestru zabytków.

Więcej…
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2204L w miejscowości Moszna Kolonia (1100 mb)

Więcej…
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF
Przewóz uczniów "do i ze" szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Jastków w roku szkolnym 2013/2014

Więcej…
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF
Budowa parkingu przy szkole w miejscowości Tomaszowice Kolonia oraz remont parkingu przy szkole w miejscowości Panieńszczyzna

Więcej…
 

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF
Ogłoszenie Wójta Gminy Jastków z dnia 6 lipca 2013 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.

Więcej…
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF
Wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych pochodzących z budynku Urzędu Gminy Jastków , oczyszczalni ścieków w Snopkowie oraz z tzw. dzikich wysypisk

Więcej…
 

Informacja o wyniku przetargu

Email Drukuj PDF
Na dzień 6 czerwca 2013 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Jastków w Panieńszczyźnie przy ul. Chmielowej 3, ogłoszony został pierwszy nieograniczony  przetarg ustny na sprzedaż zespołu pałacowo-parkowego w Tomaszowicach-Kol. składającego się z dwóch nieruchomości:
    - nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Tomaszowice-Kol., oznaczonej  w ewidencji gruntów  jako działka nr  211/1 o pow. 6,0900 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lublinie prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00197328/0 ,
    - nieruchomości położonej w miejscowości Tomaszowice-Kol., oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 606 o pow. 0,0900 ha, dla której Sąd Rejonowy w Lublinie prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00245790/1 (droga wewnętrzna).
Cena wywoławcza nieruchomości podana została do publicznej wiadomości w ogłoszeniu o przetargu i wynosiła  2 060 000,00 złotych.
Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, nikt nie przystąpił do udziału w przetargu.
Powyższa informacja podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej urzędu na okres 7 dni tj. od dnia 14-20.06.2013 r. zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz.2108 ze zm.)

 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF
Rozbudowa ujęcia wody w Płouszowicach-Kolonii

Więcej…
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Jastków

Więcej…
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF
Rozbudowa ujęcia wody w Płouszowicach - Kolonii

Więcej…
 

Ogłoszenie o przetargu

Email Drukuj PDF
Ogłoszenie Wójta Gminy Jastków z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na najmem lokali użytkowych

Więcej…
 

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF
Ogłoszenie Wójta Gminy Jastków z dnia 18 kwietnia 2013 r.w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

Więcej…
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF
Oświetlenie drogi powiatowej 2210L i 2212L w miejscowościach Panieńszczyzna i Jastków-Snopków

Więcej…
 

.

Email Drukuj PDF
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Snopkowie

Więcej…
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF
Przebudowa drogi powiatowej nr 2211L w zakresie ciągu pieszego w miejscowości Dąbrowica (II etap)

Więcej…
 

Ogłoszenie o przetargu

Email Drukuj PDF
Wójt Gminy Jastków ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny  na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Jastków, położonej w Tomaszowicach-Kol., objętej wpisem do rejestru zabytków.

Więcej…
 

Nabór wniosków

Email Drukuj PDF
Zarząd Województwa Lubelskiego informuje o I naborze wniosków w 2013 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez Lokalną Grupę Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina”

Więcej…
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF
Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 41 w miejscowości Piotrawin II

Więcej…
 

.

Email Drukuj PDF
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF
Wykonanie remontów cząstkowych dróg na terenie Gminy Jastków

Więcej…
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF
Dostawa kruszywa w ilości 1000 Mg wraz z wbudowaniem na drogach pod zarządem Gminy Jastków 

Więcej…
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF
Przebudowa drogi gminnej Nr 106009L i przebudowa drogi wewnętrznej lokalnej położonej na działce nr ewid. 609 w miejscowości Kolonia Tomaszowice

Więcej…
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF
Budowa 2 odcinków napowietrznej sieci oświetlenia drogowego pasa drogi powiatowej nr KDP 2209 gm. Jastków

Więcej…
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF
Przebudowa drogi gminnej nr 105974L w miejscowości Tomaszowice – Moszna-Kolonia

Więcej…
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF
Budowa drogi wewnętrznej oraz obiektu mostowego na rzece Czechówce w miejscowości Dąbrowica 

Więcej…
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Snopkowie

Więcej…
 
Strona 9 z 17

Nowa strona internetowa Gminy Jastków

Mamy przyjemność ogłosić Państwu uruchomienie, z dniem 1 marca 2016 roku, nowej strony internetowej Gminy Jastków. Weszliśmy w etap wdrożeniowy, co oznacza, że nowa strona jest już dostępna, ale pod dodatkowym adresem, tj. http://jastkow.pl/. W niedługim czasie uruchomimy na niej formularz, który pozwoli zgłaszać sugestie co do funkcjonalności oraz potencjalne nieprawidłowości w jej działaniu. Do tego czasu prosimy kontaktować się z naszym informatykiem pod adresem email administrator@jastkow.pl w celu zgłaszania propozycji i błędów czy też przesyłania wrażeń (pozytywnych i negatywnych). Mamy nadzieję, że nowa strona pozwoli na łatwiejszy dostęp do poszukiwanych informacji, a design uprzyjemni czas spędzony na przeglądaniu jej zawartości. Zapraszamy również do subskrypcji naszych profili na Facebooku, Twitterze oraz Instagramie.

Konrad Makowski

Rekrutacja do Przedszkoli i Szkół Podstawowych

Informacja w sprawie naboru do publicznego Przedszkola Samorządowego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jastków.

Informacja w sprawie zasad i harmonogram rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Jastków

UWAGA - ZMIANA NR KONTA BANKOWEGO

Od 1 stycznia 2016r. nastąpiła zmiana banku obsługującego Urząd Gminy Jastków.

76 1240 5497 1111 0010 6615 2726

Więcej informacji tutaj.


Zmiana rozkładu jazdy MPK od 01.10.2015r.

Uprzejmie informuję, że po przeanalizowaniu Państwa propozycji zmian w rozkładach jazdy komunikacji zbiorowej funkcjonującej na terenie gminy Jastków, z dniem 01.10.2015r. wprowadziliśmy w porozumieniu z ZTM dwie korekty rozkładu, które najczęściej pojawiały się w Państwa sugestiach.

Zmiany dotyczą linii Nr. 20 - wydłużenia kursu w dzień powszedni o godz. 5.30 z Kruczkowskiego do Jastkowa, odjazd z Jastkowa o godz. 6:36.

Dla linii Nr. 33 zmiany w odjazdach z Tomaszowic z godz. 5:40 na godz. 5:25 oraz z 6:55 na 6:40. Dziękuje za już przesłane uwagi i zachęcam do dalszej współpracy nad wypracowaniem zmian w rozkładzie jazdy na kolejne miesiące.

Zaktualizowane rozkłady, poniżej:

Aby jak najpełniej dostosować bieżące rozkłady jazdy powyższych linii autobusowych do potrzeb mieszkańców, prosimy o zgłaszanie swoich opinii i spostrzeżeń. Swoje propozycje prosimy zgłaszać w formie pisemnej na adres e-mail: mpk@jastkow.pl Wszelkie sugestie, zgłoszenia posłużą poprawie oferty komunikacji zbiorowej i dostosowaniu jej do obecnych potrzeb.

Cennik biletów podany jest w linku poniżej:


http://www.ztm.lublin.eu/pl/cennik-biletow-1/cennik-biletow-obowiazujacy-w-pierwszej-strefie-biletowej-1-od-1-sierpnia-2015-r.html

Zastępca Wójta Gminy Jastków
Andrzej Dec

Logo Unii Europejskiej
Przestrzeń dla Przedsiębiorców i Organizacji Pozarządowych
FUNDUSZE EUROPEJSKIE


INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM

Wójt Gminy Jastków działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jastków w Panieńszczyźnie przy ul. Chmielowej 3, podany został do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 15 czerwca 2015 r. do dnia 6 lipca 2015 r. wykaz informujący o przeznaczeniu do oddania w najem na okres 10 lat w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, położonej w Panieńszczyźnie przy ul. Szkolnej 1, oznaczonej jako działka ew. nr 32/2, zabudowanej lokalem użytkowym (b. Ośrodka Zdrowia), uregulowanej w księdze wieczystej nr LU1I/00210874/0.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Jastków pokój nr 6 tel. 81 502-04-28

Dożynki 2015

Portal Usług Komunal.

Platforma Usług Komunalnych

Odwiedziło nas

mod_vvisit_counterDzisiaj188
mod_vvisit_counterWczoraj137
mod_vvisit_counterW tym tygodniu1045
mod_vvisit_counterW tym miesiącu8833
mod_vvisit_counterW ostatnim miesiącu9219
mod_vvisit_counterRazem1439715

Osób online 4

Imieniny

Przedwczoraj: Heleny Wieslawy
Wczoraj : Emilii Iwony
Dzisiaj : Joanny Zuzanny
Jutro : Boryslawa Grzegorza
Pojutrze : Filipa Pauliny

GOKiS

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie z siedzibą w Dąbrowicy