Home Przetargi, Ogłoszenia, Współpraca


Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF
Budowa oświetlenia drogi powiatowej drogi nr 2212L w miejscowości Jastków 

Więcej…
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF
Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych z terenu Gminy Jastków– dostawa i montaż placów zabaw

Więcej…
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF
Budowa oświetlenia drogi wojewódzkiej nr 809 ul. Ziemska w miejscowości Marysin i Kol. Natalin

Więcej…
 

Decyzja Ministra Infrastruktury i Rozwoju

Email Drukuj PDF
Więcej…
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF
Przebudowa drogi wewnętrznej (ul. Spółdzielcza) oraz parkingu przed przychodnią w miejscowości Panieńszczyzna

Więcej…
 

Obwieszczenie Starosty Lubelskiego

Email Drukuj PDF
Więcej…
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF

Dostawa artykułów Spożywczych do stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jastkowie w roku szkolnym 2014/2015

Więcej…
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF
Przewóz uczniów "do i ze" szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Jastków w roku szkolnym 2014/2015

Więcej…
 

Ogłoszenie o przetargu

Email Drukuj PDF
Wójt Gminy Jastków działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2014r., poz. 518 z późn. zm.) z w związku z uchwałą Rady Gminy Jastków Nr XXXIII/239/2014 z dnia 17 stycznia 2014 r. ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w m. Ożarów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 169 o pow. 0,0399 ha, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00097083/9.

Więcej…
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF
Oświetlenie odcinka drogi gminnej KDG 105958L w miejscowości Marysin przy ulicy Szarugi 

Więcej…
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF
Przebudowa drogi gminnej Nr 105969L w miejscowości Moszna

Więcej…
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF
Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej KDP 2204L w miejscowości Tomaszowice Kolonia

Więcej…
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF

Dostawa komputerów wraz z oprogramowaniem, przeprowadzenie szkoleń oraz świadczenie usługi dostępu do Internetu dla beneficjentów projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Jastków”

Więcej…
 

Informacja

Email Drukuj PDF
Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości:

Więcej…
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF
Przebudowa drogi gminnej Nr 105969L w miejscowości Moszna Kolonia

Więcej…
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piotrawin, Jastków i Panieńszczyzna w ramach „OCK-DOLINA CIEMIĘGI” etap IV – zachowanie i wzmocnienie różnorodności przyrodniczej

Więcej…
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF
Wykonanie remontów cząstkowych dróg na terenie Gminy Jastków

Więcej…
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF
Dostawa kruszywa w ilości 1000 Mg wraz z wbudowaniem na drogach pod zarządem Gminy Jastków 

Więcej…
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF
Budowa oświetlenia drogi powiatowej nr 2211L w miejscowości Dąbrowica

Więcej…
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF
Przebudowa dachu wraz z termomodernizacją elewacji budynku Ośrodka Zdrowia w Jastkowie

Więcej…
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF
Przebudowa drogi wewnętrznej (ul. Spółdzielcza) w miejscowości Panieńszczyzna

Więcej…
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF

Oświetlenie drogi gminnej nr 105999L w miejscowości Dębówka

Więcej…
 

Konkurs na dyrektora szkoły

Email Drukuj PDF
Wójt Gminy Jastków ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jastkowie Al. Warszawska 43, 21-002 Jastków

Więcej…
 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Email Drukuj PDF
Wójt Gminy Jastków działając na podstawie art. 35, ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2010r. Dz.U.Nr 102, poz. 651 ze zm.) informuje,  że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jastków w Panieńszczyźnie przy ul. Chmielowej 3, w dniu 16.04.2014 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Jastków, przeznaczonej do sprzedaży. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość położona w m. Ożarów, oznaczona nr 169 o pow. 0,0399 ha. Wykaz zawiera szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości oraz termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości.
Informacje o nieruchomości można uzyskać pod tel. (81) 502-29-01 w godz. 8.00-15.00
 

Ogłoszenie Starosty Lubelskiego

Email Drukuj PDF
Więcej…
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF

Wykonanie obiektów sportowych przystosowanych do organizacji zawodów pożarniczych przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Jastkowie

Więcej…
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF
Oświetlenie drogi powiatowej nr 2212L oraz drogi gminnej 105997L w miejscowości Snopków

Więcej…
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marysin

Więcej…
 

Obwieszczenie

Email Drukuj PDF
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 21 marca 2014 r.
Na podstawie art. 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112 ze zm.), niniejszym podaje się do publicznej wiadomości zarządzenie Nr 65 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Lubelskiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie lubelskim

Więcej…
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF
Przebudowa drogi gminnej Nr 106002L w miejscowości Dąbrowica oraz drogi wewnętrznej dz. nr 378 w miejscowości Płouszowice-Kolonia

Więcej…
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF
Przebudowa drogi gminnej Nr 106013L w miejscowości Sieprawice 

Więcej…
 
Strona 7 z 17

Nowa strona internetowa Gminy Jastków

Mamy przyjemność ogłosić Państwu uruchomienie, z dniem 1 marca 2016 roku, nowej strony internetowej Gminy Jastków. Weszliśmy w etap wdrożeniowy, co oznacza, że nowa strona jest już dostępna, ale pod dodatkowym adresem, tj. http://jastkow.pl/. W niedługim czasie uruchomimy na niej formularz, który pozwoli zgłaszać sugestie co do funkcjonalności oraz potencjalne nieprawidłowości w jej działaniu. Do tego czasu prosimy kontaktować się z naszym informatykiem pod adresem email administrator@jastkow.pl w celu zgłaszania propozycji i błędów czy też przesyłania wrażeń (pozytywnych i negatywnych). Mamy nadzieję, że nowa strona pozwoli na łatwiejszy dostęp do poszukiwanych informacji, a design uprzyjemni czas spędzony na przeglądaniu jej zawartości. Zapraszamy również do subskrypcji naszych profili na Facebooku, Twitterze oraz Instagramie.

Konrad Makowski

Rekrutacja do Przedszkoli i Szkół Podstawowych

Informacja w sprawie naboru do publicznego Przedszkola Samorządowego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jastków.

Informacja w sprawie zasad i harmonogram rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Jastków

UWAGA - ZMIANA NR KONTA BANKOWEGO

Od 1 stycznia 2016r. nastąpiła zmiana banku obsługującego Urząd Gminy Jastków.

76 1240 5497 1111 0010 6615 2726

Więcej informacji tutaj.


Zmiana rozkładu jazdy MPK od 01.10.2015r.

Uprzejmie informuję, że po przeanalizowaniu Państwa propozycji zmian w rozkładach jazdy komunikacji zbiorowej funkcjonującej na terenie gminy Jastków, z dniem 01.10.2015r. wprowadziliśmy w porozumieniu z ZTM dwie korekty rozkładu, które najczęściej pojawiały się w Państwa sugestiach.

Zmiany dotyczą linii Nr. 20 - wydłużenia kursu w dzień powszedni o godz. 5.30 z Kruczkowskiego do Jastkowa, odjazd z Jastkowa o godz. 6:36.

Dla linii Nr. 33 zmiany w odjazdach z Tomaszowic z godz. 5:40 na godz. 5:25 oraz z 6:55 na 6:40. Dziękuje za już przesłane uwagi i zachęcam do dalszej współpracy nad wypracowaniem zmian w rozkładzie jazdy na kolejne miesiące.

Zaktualizowane rozkłady, poniżej:

Aby jak najpełniej dostosować bieżące rozkłady jazdy powyższych linii autobusowych do potrzeb mieszkańców, prosimy o zgłaszanie swoich opinii i spostrzeżeń. Swoje propozycje prosimy zgłaszać w formie pisemnej na adres e-mail: mpk@jastkow.pl Wszelkie sugestie, zgłoszenia posłużą poprawie oferty komunikacji zbiorowej i dostosowaniu jej do obecnych potrzeb.

Cennik biletów podany jest w linku poniżej:


http://www.ztm.lublin.eu/pl/cennik-biletow-1/cennik-biletow-obowiazujacy-w-pierwszej-strefie-biletowej-1-od-1-sierpnia-2015-r.html

Zastępca Wójta Gminy Jastków
Andrzej Dec

Logo Unii Europejskiej
Przestrzeń dla Przedsiębiorców i Organizacji Pozarządowych
FUNDUSZE EUROPEJSKIE


INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM

Wójt Gminy Jastków działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jastków w Panieńszczyźnie przy ul. Chmielowej 3, podany został do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 15 czerwca 2015 r. do dnia 6 lipca 2015 r. wykaz informujący o przeznaczeniu do oddania w najem na okres 10 lat w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, położonej w Panieńszczyźnie przy ul. Szkolnej 1, oznaczonej jako działka ew. nr 32/2, zabudowanej lokalem użytkowym (b. Ośrodka Zdrowia), uregulowanej w księdze wieczystej nr LU1I/00210874/0.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Jastków pokój nr 6 tel. 81 502-04-28

Dożynki 2015

Portal Usług Komunal.

Platforma Usług Komunalnych

Odwiedziło nas

mod_vvisit_counterDzisiaj204
mod_vvisit_counterWczoraj137
mod_vvisit_counterW tym tygodniu1061
mod_vvisit_counterW tym miesiącu8849
mod_vvisit_counterW ostatnim miesiącu9219
mod_vvisit_counterRazem1439731

Osób online 1

Imieniny

Przedwczoraj: Heleny Wieslawy
Wczoraj : Emilii Iwony
Dzisiaj : Joanny Zuzanny
Jutro : Boryslawa Grzegorza
Pojutrze : Filipa Pauliny

GOKiS

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie z siedzibą w Dąbrowicy