Home Przetargi, Ogłoszenia, Współpraca Przetargi, ogłoszenia, komunikaty


Odwołanie pierwszego nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Jastków, położonej w Moszenkach

Email Drukuj PDF

Wójt Gminy Jastków działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), odwołuje ogłoszony na dzień 26 czerwca 2009 r. na godz. 1000 pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 134 o pow. 1,0900 ha, położonej w miejscowości Moszenki, dla której Sad Rejonowy w Lublinie prowadzi księgę wieczystą nr 150609, zbudowanej drewnianym budynkiem dworu powstałym przed 1916 o pow. użytkowej 415,10 m2 , wpisanej do rejestru zabytków pod numerem A/799, z uwagi na nieuwzględnienie w sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego operacie szacunkowym faktycznego stanu prawnego nieruchomości oraz nakładów poniesionych przez dzierżawcę zwiększających wartość nieruchomości.

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Jastków

Email Drukuj PDF

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80 z 2003r. poz. 717 z późn. zmianami ) zawiadamiam, że na wniosek PGE Dystrybucja LUBZEL Sp. z o.o., w dniu 25.05.2009r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo – pomiarowymi na działkach o numerach ewidencyjnych 90/1, 55/4, 56, 57, 58 położonych w miejscowości Płouszowice Kol., gm. Jastków.
W terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami przedmiotowej sprawy oraz zgłosić ewentualne uwagi , zastrzeżenia i wnioski dotyczące planowanej inwestycji.
Akta sprawy dostępne są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy - Dział Budownictwa, pok. Nr 6 ( tel. 081 502-29-01 ).

 

Aukcja ustna nieograniczona

Email Drukuj PDF

Wójt Gminy Jastków ogłasza aukcję ustną nieograniczoną na najem nieruchomości zabudowanej – lokalu użytkowego położonego w m. Ożarów

Więcej…
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF

Zakup i dostawa używanego, średniego samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Moszenkach (gm. Jastków) na cele ochrony przeciwpożarowej

Więcej…
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF

Remont termomodernizacyjny budynku Szkoły Podstawowej w Ożarowie.

Więcej…
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF

Modernizacja (przebudowa) ciągu dróg: gminnej Nr 106018L na odcinku od km 0+783 do km 0+848, gminnej Nr 106017L na odcinku od km 1+428 do km 2+145, lokalnej KDL oznaczonej Nr działki 328 na odcinku 0+400 do km 0+824 w miejscowości Jastków – 1206m

Więcej…
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF

Przebudowa drogi dojazdowej oznaczonej Nr działki 432 w miejscowości Moszenki – 500m

Więcej…
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF

Przebudowa drogi gminnej Nr 106007L w miejscowości Sieprawice –dł. 750m oraz drogi gminnej Nr 105979L w miejscowości Panieńszczyzna - dł. 206m

Więcej…
 

Przetarg ustny nieograniczony

Email Drukuj PDF

Wójt Gminy Jastków ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Jastków, położonej w Moszenkach objętej wpisem do rejestru zabytków.

Więcej…
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF

Przebudowa drogi gminnej Nr 106004L w miejscowości Płouszowice – 610m oraz ciągu dróg gminnych Nr 105982L i 106023L w miejscowości Panieńszczyzna – 748m

Więcej…
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF

Dostawa kruszywa w ilości 2000Mg wraz z wbudowaniem na drogach pod zarządem Gminy Jastków

Więcej…
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF

Budowa szkoły podstawowej i przyszkolnej sali sportowej w miejscowości Tomaszowice- Kolonia gmina Jastków. Etap I – budowa budynku szkoły podstawowej.

Więcej…
 
Strona 17 z 17

Nowa strona internetowa Gminy Jastków

Mamy przyjemność ogłosić Państwu uruchomienie, z dniem 1 marca 2016 roku, nowej strony internetowej Gminy Jastków. Weszliśmy w etap wdrożeniowy, co oznacza, że nowa strona jest już dostępna, ale pod dodatkowym adresem, tj. http://jastkow.pl/. W niedługim czasie uruchomimy na niej formularz, który pozwoli zgłaszać sugestie co do funkcjonalności oraz potencjalne nieprawidłowości w jej działaniu. Do tego czasu prosimy kontaktować się z naszym informatykiem pod adresem email administrator@jastkow.pl w celu zgłaszania propozycji i błędów czy też przesyłania wrażeń (pozytywnych i negatywnych). Mamy nadzieję, że nowa strona pozwoli na łatwiejszy dostęp do poszukiwanych informacji, a design uprzyjemni czas spędzony na przeglądaniu jej zawartości. Zapraszamy również do subskrypcji naszych profili na Facebooku, Twitterze oraz Instagramie.

Konrad Makowski

Rekrutacja do Przedszkoli i Szkół Podstawowych

Informacja w sprawie naboru do publicznego Przedszkola Samorządowego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jastków.

Informacja w sprawie zasad i harmonogram rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Jastków

UWAGA - ZMIANA NR KONTA BANKOWEGO

Od 1 stycznia 2016r. nastąpiła zmiana banku obsługującego Urząd Gminy Jastków.

76 1240 5497 1111 0010 6615 2726

Więcej informacji tutaj.


Zmiana rozkładu jazdy MPK od 01.10.2015r.

Uprzejmie informuję, że po przeanalizowaniu Państwa propozycji zmian w rozkładach jazdy komunikacji zbiorowej funkcjonującej na terenie gminy Jastków, z dniem 01.10.2015r. wprowadziliśmy w porozumieniu z ZTM dwie korekty rozkładu, które najczęściej pojawiały się w Państwa sugestiach.

Zmiany dotyczą linii Nr. 20 - wydłużenia kursu w dzień powszedni o godz. 5.30 z Kruczkowskiego do Jastkowa, odjazd z Jastkowa o godz. 6:36.

Dla linii Nr. 33 zmiany w odjazdach z Tomaszowic z godz. 5:40 na godz. 5:25 oraz z 6:55 na 6:40. Dziękuje za już przesłane uwagi i zachęcam do dalszej współpracy nad wypracowaniem zmian w rozkładzie jazdy na kolejne miesiące.

Zaktualizowane rozkłady, poniżej:

Aby jak najpełniej dostosować bieżące rozkłady jazdy powyższych linii autobusowych do potrzeb mieszkańców, prosimy o zgłaszanie swoich opinii i spostrzeżeń. Swoje propozycje prosimy zgłaszać w formie pisemnej na adres e-mail: mpk@jastkow.pl Wszelkie sugestie, zgłoszenia posłużą poprawie oferty komunikacji zbiorowej i dostosowaniu jej do obecnych potrzeb.

Cennik biletów podany jest w linku poniżej:


http://www.ztm.lublin.eu/pl/cennik-biletow-1/cennik-biletow-obowiazujacy-w-pierwszej-strefie-biletowej-1-od-1-sierpnia-2015-r.html

Zastępca Wójta Gminy Jastków
Andrzej Dec

Logo Unii Europejskiej
Przestrzeń dla Przedsiębiorców i Organizacji Pozarządowych
FUNDUSZE EUROPEJSKIE


INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM

Wójt Gminy Jastków działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jastków w Panieńszczyźnie przy ul. Chmielowej 3, podany został do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 15 czerwca 2015 r. do dnia 6 lipca 2015 r. wykaz informujący o przeznaczeniu do oddania w najem na okres 10 lat w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, położonej w Panieńszczyźnie przy ul. Szkolnej 1, oznaczonej jako działka ew. nr 32/2, zabudowanej lokalem użytkowym (b. Ośrodka Zdrowia), uregulowanej w księdze wieczystej nr LU1I/00210874/0.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Jastków pokój nr 6 tel. 81 502-04-28

Dożynki 2015

Portal Usług Komunal.

Platforma Usług Komunalnych

Odwiedziło nas

mod_vvisit_counterDzisiaj126
mod_vvisit_counterWczoraj151
mod_vvisit_counterW tym tygodniu277
mod_vvisit_counterW tym miesiącu8065
mod_vvisit_counterW ostatnim miesiącu9219
mod_vvisit_counterRazem1438947

Osób online 11

Imieniny

Przedwczoraj: Piotra Iwa
Wczoraj : Aleksandra Bazylego
Dzisiaj : Jana Wiktora
Jutro : Heleny Wieslawy
Pojutrze : Emilii Iwony

GOKiS

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie z siedzibą w Dąbrowicy