Home Przetargi, Ogłoszenia, Współpraca Przetargi, ogłoszenia, komunikaty


Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Natalin (nr 266) i Dębówka (nr 282)

Więcej…
 

Ogłoszenie o przetargu

Email Drukuj PDF
Wójt Gminy Jastków działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2010r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.) z w związku z uchwałą Rady Gminy Jastków Nr XXVII/194/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. ogłasza pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w m. Moszna, oznaczonej w ewidencji grun-tów jako działka nr 263/1 o pow. 0,5198 ha, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00038534/5.

Więcej…
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF
Budowa chodników przy drogach powiatowych nr 2209L w Sieprawicach oraz 2210L w Panieńszczyźnie

Więcej…
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF
Budowa oświetlenia wydzielonego drogi gminnej KDG 105999L Barak-Natalin

Więcej…
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF
Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Płouszowice-Kolonia

Więcej…
 

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drzew "na pniu" rosnących w miejscowości Tomaszowice Kolonia

Email Drukuj PDF
Wójt Gminy Jastków ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż 14 sztuk drzew „na pniu" rosnących w miejscowości Tomaszowice Kolonia na działkach stanowiących
własność gminy.

Więcej…
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF
Wywóz odpadów z terenu Gminy Jastków

Więcej…
 

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drzew "na pniu" rosnących w miejscowości Tomaszowice Kolonia

Email Drukuj PDF
Wójt Gminy Jastków ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż 14 sztuk drzew „na pniu" rosnących w miejscowości Tomaszowice Kolonia na działkach stanowiących
własność gminy.

Więcej…
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF
Usługa dostawy ciepłych posiłków jednodaniowych do szkół podstawowych z terenu Gminy Jastków 

Więcej…
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF
Wywóz odpadów z terenu Gminy Jastków

Więcej…
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF
Usługa dostawy ciepłych posiłków jednodaniowych do szkół podstawowych z terenu Gminy Jastków

Więcej…
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF

Zakup energii elektrycznej

Więcej…
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF

Dostawa kruszywa w ilości 1000 Mg wraz z wbudowaniem na drogach pod zarządem Gminy Jastków 

Więcej…
 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Email Drukuj PDF
Wójt Gminy Jastków działając na podstawie art. 35, ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2010r. Dz.U.Nr 102, poz. 651 ze zm.) informuje,  że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jastków w Panieńszczyźnie przy ul. Chmielowej 3, w dniu 18.11.2013 r. został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Jastków, przeznaczonej do sprzedaży. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość położona w m. Moszna, oznaczona nr 263/1 o pow. 0,5198 ha. Wykaz zawiera szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości oraz termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości.
Informacje o nieruchomości można uzyskać pod tel. (81) 502-29-01 w godz. 8.00-15.00

 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Jastków

Więcej…
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF
Świadczenie usług sprzętowych przy zimowym odśnieżaniu dróg własności Gminy Jastków w sezonie 2013/2014

Więcej…
 

Przetarg ustny na sprzedaż ciągnika

Email Drukuj PDF
Urząd Gminy Jastków, Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków ogłasza przetarg ustny na sprzedaż ciągnika rolniczego Ursus C 330 o numerze rejestracyjnym LUB 592Z
Cena wywoławcza 8000,00 zł brutto. Ciągnik można obejrzeć w dni robocze   przy budynku Urzędu Gminy  w godzinach - 8.00 - 15.00.
Przetarg ustny odbędzie się  w siedzibie Urzędu Gminy Jastków w Panieńszczyźnie przy ul. Chmielowej 3, 21-002 Jastków, w sali konferencyjnej (pok. nr 20), w dniu  19 listopada 2013 o godz. 11:00.
Szczegółowe informacje na temat przetargu dostępne są na stronie www.jastkow.pl oraz pod numerem telefonu (081) 50-20 -141


Regulamin (do pobrania)
 

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Jastków w roku szkolnym 2012/2013

Email Drukuj PDF
Więcej…
 

Informacja o wyniku przetargu

Email Drukuj PDF
Na dzień 17 października 2013 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Jastków w Panieńszczyźnie przy ul. Chmielowej 3, ogłoszony został drugi nieograniczony  przetarg ustny na sprzedaż zespołu pałacowo-parkowego w Tomaszowicach-Kol. składającego się z dwóch nieruchomości:

Więcej…
 

Odśnieżanie przystanków

Email Drukuj PDF
 

Decyzja

Email Drukuj PDF


Treść decyzji (do pobrania)
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF

Przebudowa ulicy Błękitnej w miejscowości Marysin z włączeniem do drogi wojewódzkiej Nr 809 oraz drogi lokalnej KDL oznaczonej Nr 355 w miejscowości Jastków 

Więcej…
 

Informacja

Email Drukuj PDF
Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Inspektora ds. gospodarki przestrzennej  dokonanego przez Urząd Gminy Jastków w dniu 11.09.2013r.
W wyniku zakończenia procedury naboru  zostanie  zatrudniony p.Marcin Alter.
UZASADNIENIE:
Pan Marcin Alter  spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu ( ust. I i II ). Posiada stosowne wykształcenie i doświadczenie w pracy na stanowisku ds. gospodarki przestrzennej. Jest  merytorycznie  przygotowany do pracy na w/w stanowisku.

 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF

Przebudowa drogi powiatowej nr 2207L Ługów - Wysokie

Więcej…
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF
Przebudowa ulicy Błękitnej w miejscowości Marysin z włączeniem do drogi wojewódzkiej Nr 809 oraz drogi lokalnej KDL oznaczonej Nr 355 w miejscowości Jastków

Więcej…
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF
Dostawa kruszywa w ilości 1000 Mg wraz z wbudowaniem na drogach po zarządem Gminy Jastków 

Więcej…
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF

Budowa oświetlenia drogi gminnej nr 105978L w miejscowości Sługocin

Więcej…
 

Ogłoszenie Wójta Gminy Jastków o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Email Drukuj PDF
Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Jastków, ul. Chmielowa 3, 21002 Jastków
Stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. Gospodarki Przestrzennej
Wymiar zatrudnienia: cały etat

Więcej…
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF
Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego

Więcej…
 

_

Email Drukuj PDF

 

 

Więcej…
 

Przetarg nieograniczony

Email Drukuj PDF
Przebudowa drogi gminnej Nr 105973L w miejscowości Moszenki oraz drogi gminnej Nr 106011L w miejscowości Ożarów

Więcej…
 
Strona 8 z 17

Nowa strona internetowa Gminy Jastków

Mamy przyjemność ogłosić Państwu uruchomienie, z dniem 1 marca 2016 roku, nowej strony internetowej Gminy Jastków. Weszliśmy w etap wdrożeniowy, co oznacza, że nowa strona jest już dostępna, ale pod dodatkowym adresem, tj. http://jastkow.pl/. W niedługim czasie uruchomimy na niej formularz, który pozwoli zgłaszać sugestie co do funkcjonalności oraz potencjalne nieprawidłowości w jej działaniu. Do tego czasu prosimy kontaktować się z naszym informatykiem pod adresem email administrator@jastkow.pl w celu zgłaszania propozycji i błędów czy też przesyłania wrażeń (pozytywnych i negatywnych). Mamy nadzieję, że nowa strona pozwoli na łatwiejszy dostęp do poszukiwanych informacji, a design uprzyjemni czas spędzony na przeglądaniu jej zawartości. Zapraszamy również do subskrypcji naszych profili na Facebooku, Twitterze oraz Instagramie.

Konrad Makowski

Rekrutacja do Przedszkoli i Szkół Podstawowych

Informacja w sprawie naboru do publicznego Przedszkola Samorządowego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jastków.

Informacja w sprawie zasad i harmonogram rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Jastków

UWAGA - ZMIANA NR KONTA BANKOWEGO

Od 1 stycznia 2016r. nastąpiła zmiana banku obsługującego Urząd Gminy Jastków.

76 1240 5497 1111 0010 6615 2726

Więcej informacji tutaj.


Zmiana rozkładu jazdy MPK od 01.10.2015r.

Uprzejmie informuję, że po przeanalizowaniu Państwa propozycji zmian w rozkładach jazdy komunikacji zbiorowej funkcjonującej na terenie gminy Jastków, z dniem 01.10.2015r. wprowadziliśmy w porozumieniu z ZTM dwie korekty rozkładu, które najczęściej pojawiały się w Państwa sugestiach.

Zmiany dotyczą linii Nr. 20 - wydłużenia kursu w dzień powszedni o godz. 5.30 z Kruczkowskiego do Jastkowa, odjazd z Jastkowa o godz. 6:36.

Dla linii Nr. 33 zmiany w odjazdach z Tomaszowic z godz. 5:40 na godz. 5:25 oraz z 6:55 na 6:40. Dziękuje za już przesłane uwagi i zachęcam do dalszej współpracy nad wypracowaniem zmian w rozkładzie jazdy na kolejne miesiące.

Zaktualizowane rozkłady, poniżej:

Aby jak najpełniej dostosować bieżące rozkłady jazdy powyższych linii autobusowych do potrzeb mieszkańców, prosimy o zgłaszanie swoich opinii i spostrzeżeń. Swoje propozycje prosimy zgłaszać w formie pisemnej na adres e-mail: mpk@jastkow.pl Wszelkie sugestie, zgłoszenia posłużą poprawie oferty komunikacji zbiorowej i dostosowaniu jej do obecnych potrzeb.

Cennik biletów podany jest w linku poniżej:


http://www.ztm.lublin.eu/pl/cennik-biletow-1/cennik-biletow-obowiazujacy-w-pierwszej-strefie-biletowej-1-od-1-sierpnia-2015-r.html

Zastępca Wójta Gminy Jastków
Andrzej Dec

Logo Unii Europejskiej
Przestrzeń dla Przedsiębiorców i Organizacji Pozarządowych
FUNDUSZE EUROPEJSKIE


INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM

Wójt Gminy Jastków działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jastków w Panieńszczyźnie przy ul. Chmielowej 3, podany został do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 15 czerwca 2015 r. do dnia 6 lipca 2015 r. wykaz informujący o przeznaczeniu do oddania w najem na okres 10 lat w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, położonej w Panieńszczyźnie przy ul. Szkolnej 1, oznaczonej jako działka ew. nr 32/2, zabudowanej lokalem użytkowym (b. Ośrodka Zdrowia), uregulowanej w księdze wieczystej nr LU1I/00210874/0.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Jastków pokój nr 6 tel. 81 502-04-28

Dożynki 2015

Portal Usług Komunal.

Platforma Usług Komunalnych

Odwiedziło nas

mod_vvisit_counterDzisiaj112
mod_vvisit_counterWczoraj151
mod_vvisit_counterW tym tygodniu263
mod_vvisit_counterW tym miesiącu8051
mod_vvisit_counterW ostatnim miesiącu9219
mod_vvisit_counterRazem1438933

Osób online 5

Imieniny

Przedwczoraj: Piotra Iwa
Wczoraj : Aleksandra Bazylego
Dzisiaj : Jana Wiktora
Jutro : Heleny Wieslawy
Pojutrze : Emilii Iwony

GOKiS

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie z siedzibą w Dąbrowicy