Home Infrastruktura Studium i plan zagospodarowania

Studium i plan zagospodarownia

Email Drukuj PDF

 

Dokumenty do pobrania:

 
 
 
 
UWAGA !!!
Dokumenty zamieszczone na stronie mają charakter poglądowy, głównie ze względu na mogące występować zniekształcenia obrazu w plikach graficznych. Studium i plan jest wyłożony dla wszystkich zainteresowanych w Urzędzie Gminy (pokój nr 5a). Pliki z rysunkami mają bardzo dużą wielkość, przez co czas ich otwierania może być długi.

Kalendarium powstawania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków w latach 2008-2014.

1. Ogłoszenie przetargu na wykonawcę zmiany mpzp i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków  - 18.01.2008r.
2. Podpisanie umowy z wykonawca wyłonionym z przetargu Autorska Pracownią Architektury i Urbanistyki Anna Julita Rentflejsz  - 28.03.208r.
3. Prace nad zmiana planu i studium.
4. Pismo w sprawie przedstawienia przez wykonawcę terminu przekazania projektu zmian mpzp i SUiKZP gminy Jastków pod obrady Gminnej Komisji Architektoniczno – Urbanistycznej - 25.05.2011r.
5. Odpowiedź na pismo z pracowni dotyczące między innymi możliwości przedłużenia terminu oraz zwiększenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy – 31.10.2011r.
6. Rozwiązanie umowy z Autorska Pracownią Architektury i Urbanistyki Anna Julita Rentflejsz – 20.12.2011 z powodu opóźnień i notorycznie się powtarzających błędów merytorycznych opracowaniu.
7. Ogłoszenie przetargu na nowego  wykonawcę zmiany mpzp i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków  - 31.08.2012r.
8. Zawiadomienie o odrzuceniu ofert i unieważnieniu postępowania w sprawie przetargu na wykonawcę zmiany MPZP i SUiKZP gminy Jastków – 17.10.2012r 
9. Ogłoszenie przetargu na wykonawcę zmianę mpzp i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków  - 19.10.2012r.
10. Podpisanie umowy z wykonawca wyłonionym z przetargu Biurem Projektów Urbanistyki i Architektury EM Sp. z. o.o.  – 26.11.2012r.
11. Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do zmiany MPZP i SUiKZP Gminy Jastków – 14.01.2013
12. Ogłoszenie w prasie w sprawie przystąpienia do zmiany MPZP i SUiKZP Gminy Jastków – 14.01.2013
13. Zawiadomienie o przestąpieniu do zmiany MPZP i SUiKZP Gminy Jastków rozesłane do instytucji  w tym do RDOŚ i PPIS w celu uzgodnienia zakresu opracowania – 14.01.2013r.
14. Prace nad zmiana planu i studium.
15. Podpisanie aneksu nr  1 do umowy wydłużający termin dla opracowania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków z dnia 30.09.2013r. na dzień 31.03.2014r., ze względu na nowelizację  Ustawy o Ochronie Gruntów Rolnych i Leśnych.
16. Wymagana zmiana projektu MPZP ze względu na nowelizację  Ustawy o Ochronie Gruntów Rolnych i Leśnych.
17. Zarządzenie Wójta Gminy Jastków w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno– Architektonicznej – 16.05.2014r.
18. Posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w sprawie opracowanych zmian w MPZP i SUiKZP Gminy Jastków – 28.05.2014r.
19. Zawiadomienie o przekazaniu do uzgodnień i opiniowania projektu MPZP i SUiKZP Gminy Jastków 05.06.2014
20. Wezwanie do wykonania przedmiotu umowy przez wykonawcę do wyznaczonego przez gminę terminu 31.01.2015 – 05.06.2014
21. Przekazanie przez pracownię opracowanego wniosku o wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej – 23.09.2014r.
22. Przekazanie wniosku o wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej do opiniowania przez Lubelską Izbę Rolniczą w Lublinie – 24.09.2014r.
23.    Wpłynięcie do urzędu Gminy Jastków pozytywnej opinii przekazanej przez Lubelską Izbę Rolniczą w Lublinie w sprawie wniosku o wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej – 20.11.2014r.
24.   Ponowne uzgodnienia i opiniowania (WKZ i GDDKiA) projektu SUiKZP Gminy Jastków - 28.11.2014.
25.   Przekazanie wniosku o wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej do opiniowania przez Marszałka Województwa Lubelskiego – 03.12.2014r.
26.   Ponowne uzgodnienia i opiniowania (GDDKiA) projektu SUiKZP Gminy Jastków - 15.12.2014.
27.   Ponowne uzgodnienia i opiniowania (RDOŚ i GDDKiA) projektu MPZP Gminy Jastków - 15.12.2014.
28.   Ponowne uzgodnienia (GDDKiA) projektu MPZP Gminy Jastków - 29.01.2015.
29.   Wpłynięcie do urzędu Gminy Jastków pozytywnej opinii przekazanej przez Marszałka Województwa Lubelskiego w sprawie wniosku o wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej – 09.02.2015r. oraz przekazanie go Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
30.Odstapienie od umowy z Biurem Projektów Urbanistyki i Architektury EM Sp. z. o.o. 25.01.2016r. (materiały dotychczas sporządzone przez w/w Biuro stały się własnością Gminy Jastków wraz z przypisanymi im prawami autorskimi i zostaną przekazane nowemu podmiotowi w celu dokończenie prac na projektem planu.)
31. Podjęcie uchwały nr XVIII/125/2016 z dnia 26.02.2016r.w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/163/2012 Rady Gminy Jastków w sprawie przystąpienia do  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków w granicach administracyjnych gminy – głównym założeniem podjętej zmiany jest możliwość podziału projektu planu na 5 części, umożliwiając tym samym szybsze opracowania poszczególnych części planu.

Wszystkie prace związane ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Jastków zostały przeprowadzone jak i są dalej prowadzone zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 z późn. zmian.) z dnia 27 marca 2003 r.

 

Nowa strona internetowa Gminy Jastków

Mamy przyjemność ogłosić Państwu uruchomienie, z dniem 1 marca 2016 roku, nowej strony internetowej Gminy Jastków. Weszliśmy w etap wdrożeniowy, co oznacza, że nowa strona jest już dostępna, ale pod dodatkowym adresem, tj. http://jastkow.pl/. W niedługim czasie uruchomimy na niej formularz, który pozwoli zgłaszać sugestie co do funkcjonalności oraz potencjalne nieprawidłowości w jej działaniu. Do tego czasu prosimy kontaktować się z naszym informatykiem pod adresem email administrator@jastkow.pl w celu zgłaszania propozycji i błędów czy też przesyłania wrażeń (pozytywnych i negatywnych). Mamy nadzieję, że nowa strona pozwoli na łatwiejszy dostęp do poszukiwanych informacji, a design uprzyjemni czas spędzony na przeglądaniu jej zawartości. Zapraszamy również do subskrypcji naszych profili na Facebooku, Twitterze oraz Instagramie.

Konrad Makowski

Rekrutacja do Przedszkoli i Szkół Podstawowych

Informacja w sprawie naboru do publicznego Przedszkola Samorządowego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jastków.

Informacja w sprawie zasad i harmonogram rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Jastków

UWAGA - ZMIANA NR KONTA BANKOWEGO

Od 1 stycznia 2016r. nastąpiła zmiana banku obsługującego Urząd Gminy Jastków.

76 1240 5497 1111 0010 6615 2726

Więcej informacji tutaj.


Zmiana rozkładu jazdy MPK od 01.10.2015r.

Uprzejmie informuję, że po przeanalizowaniu Państwa propozycji zmian w rozkładach jazdy komunikacji zbiorowej funkcjonującej na terenie gminy Jastków, z dniem 01.10.2015r. wprowadziliśmy w porozumieniu z ZTM dwie korekty rozkładu, które najczęściej pojawiały się w Państwa sugestiach.

Zmiany dotyczą linii Nr. 20 - wydłużenia kursu w dzień powszedni o godz. 5.30 z Kruczkowskiego do Jastkowa, odjazd z Jastkowa o godz. 6:36.

Dla linii Nr. 33 zmiany w odjazdach z Tomaszowic z godz. 5:40 na godz. 5:25 oraz z 6:55 na 6:40. Dziękuje za już przesłane uwagi i zachęcam do dalszej współpracy nad wypracowaniem zmian w rozkładzie jazdy na kolejne miesiące.

Zaktualizowane rozkłady, poniżej:

Aby jak najpełniej dostosować bieżące rozkłady jazdy powyższych linii autobusowych do potrzeb mieszkańców, prosimy o zgłaszanie swoich opinii i spostrzeżeń. Swoje propozycje prosimy zgłaszać w formie pisemnej na adres e-mail: mpk@jastkow.pl Wszelkie sugestie, zgłoszenia posłużą poprawie oferty komunikacji zbiorowej i dostosowaniu jej do obecnych potrzeb.

Cennik biletów podany jest w linku poniżej:


http://www.ztm.lublin.eu/pl/cennik-biletow-1/cennik-biletow-obowiazujacy-w-pierwszej-strefie-biletowej-1-od-1-sierpnia-2015-r.html

Zastępca Wójta Gminy Jastków
Andrzej Dec

Logo Unii Europejskiej
Przestrzeń dla Przedsiębiorców i Organizacji Pozarządowych
FUNDUSZE EUROPEJSKIE


INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM

Wójt Gminy Jastków działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jastków w Panieńszczyźnie przy ul. Chmielowej 3, podany został do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 15 czerwca 2015 r. do dnia 6 lipca 2015 r. wykaz informujący o przeznaczeniu do oddania w najem na okres 10 lat w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, położonej w Panieńszczyźnie przy ul. Szkolnej 1, oznaczonej jako działka ew. nr 32/2, zabudowanej lokalem użytkowym (b. Ośrodka Zdrowia), uregulowanej w księdze wieczystej nr LU1I/00210874/0.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Jastków pokój nr 6 tel. 81 502-04-28

Dożynki 2015

Portal Usług Komunal.

Platforma Usług Komunalnych

Odwiedziło nas

mod_vvisit_counterDzisiaj15
mod_vvisit_counterWczoraj201
mod_vvisit_counterW tym tygodniu597
mod_vvisit_counterW tym miesiącu8888
mod_vvisit_counterW ostatnim miesiącu36787
mod_vvisit_counterRazem1486732

Osób online 5

Imieniny

Przedwczoraj: Marii Magdaleny
Wczoraj : Bogny Apolinarego
Dzisiaj : Kingi Krystyny
Jutro : Walentyny Krzysztofa
Pojutrze : Anny Miroslawy

GOKiS

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie z siedzibą w Dąbrowicy