Nabór uczestników projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Jastków"

Email Drukuj PDF
INFORMUJEMY O PRZEDŁUŻENIU TERMINU NABORU UCZESTNIKÓW PROJEKTU 
DO DNIA 17 MARCA 2014 ROKU !!! 

INFORMUJEMY O PRZEDŁUŻENIU TERMINU NABORU UCZESTNIKÓW PROJEKTU
DO DNIA 12 MARCA 2014 ROKU !!! 


Wójt Gminy Jastków ogłasza nabór uczestników projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Jastków” finansowanego ze środków Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 8. Osi Priorytetowej: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. 
Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 150 gospodarstw domowych z terenu Gminy Jastków zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. 


W ramach projektu zakładamy realizację następujących działań:
1. przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez udostępnienie bezpłatnego Internetu dla 150 gospodarstw domowych
2. wyposażenie 150 gospodarstw domowych w sprzęt niezbędny do korzystania z Internetu
3. zwiększenie umiejętności mieszkańców w zakresie obsługi komputera oraz korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych poprzez niezbędne szkolenia

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE NABORU ZNAJDUJĄ SIĘ W REGULAMINIE NABORU.
Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy do projektu, deklaracja uczestnictwa w projekcie oraz wymagane załączniki należy złożyć w terminie od 18 lutego 2014r. do 3 marca 2014r. (włącznie) w Urzędzie  Gminy Jastków (w godzinach pracy urzędu) pok. nr 18 (sekretariat) lub przesłać pocztą do Urzędu  Gminy Jastków, Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków. W przypadku przesłania zgłoszenia pocztą za datę zgłoszenia przyjmuje się datę stempla pocztowego.

PRZED ZŁOŻENIEM DEKLARACJI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (WRAZ Z KOMPLETEM ZAŁĄCZNIKÓW) NALEŻY UDAĆ SIĘ DO:
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastkowie, Panieńszczyzna, ul. Legionistów 1, 21-002 Jastków w celu wydania opinii/zaświadczenia (wzór zaświadczeń i opinii w załączeniu),
- bądź do szkoły (w przypadku zgłoszenia dzieci i młodzieży uczących się (do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia) z bardzo dobrymi wynikami w nauce w celu wydania stosownej opinii (wzór opinii w załączeniu).

Do pobrania:
wzór deklaracji/opinii/zaświadczeń
regulamin naboru

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
„Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość”


 

Nowa strona internetowa Gminy Jastków

Mamy przyjemność ogłosić Państwu uruchomienie, z dniem 1 marca 2016 roku, nowej strony internetowej Gminy Jastków. Weszliśmy w etap wdrożeniowy, co oznacza, że nowa strona jest już dostępna, ale pod dodatkowym adresem, tj. http://jastkow.pl/. W niedługim czasie uruchomimy na niej formularz, który pozwoli zgłaszać sugestie co do funkcjonalności oraz potencjalne nieprawidłowości w jej działaniu. Do tego czasu prosimy kontaktować się z naszym informatykiem pod adresem email administrator@jastkow.pl w celu zgłaszania propozycji i błędów czy też przesyłania wrażeń (pozytywnych i negatywnych). Mamy nadzieję, że nowa strona pozwoli na łatwiejszy dostęp do poszukiwanych informacji, a design uprzyjemni czas spędzony na przeglądaniu jej zawartości. Zapraszamy również do subskrypcji naszych profili na Facebooku, Twitterze oraz Instagramie.

Konrad Makowski

Rekrutacja do Przedszkoli i Szkół Podstawowych

Informacja w sprawie naboru do publicznego Przedszkola Samorządowego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jastków.

Informacja w sprawie zasad i harmonogram rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Jastków

UWAGA - ZMIANA NR KONTA BANKOWEGO

Od 1 stycznia 2016r. nastąpiła zmiana banku obsługującego Urząd Gminy Jastków.

76 1240 5497 1111 0010 6615 2726

Więcej informacji tutaj.


Zmiana rozkładu jazdy MPK od 01.10.2015r.

Uprzejmie informuję, że po przeanalizowaniu Państwa propozycji zmian w rozkładach jazdy komunikacji zbiorowej funkcjonującej na terenie gminy Jastków, z dniem 01.10.2015r. wprowadziliśmy w porozumieniu z ZTM dwie korekty rozkładu, które najczęściej pojawiały się w Państwa sugestiach.

Zmiany dotyczą linii Nr. 20 - wydłużenia kursu w dzień powszedni o godz. 5.30 z Kruczkowskiego do Jastkowa, odjazd z Jastkowa o godz. 6:36.

Dla linii Nr. 33 zmiany w odjazdach z Tomaszowic z godz. 5:40 na godz. 5:25 oraz z 6:55 na 6:40. Dziękuje za już przesłane uwagi i zachęcam do dalszej współpracy nad wypracowaniem zmian w rozkładzie jazdy na kolejne miesiące.

Zaktualizowane rozkłady, poniżej:

Aby jak najpełniej dostosować bieżące rozkłady jazdy powyższych linii autobusowych do potrzeb mieszkańców, prosimy o zgłaszanie swoich opinii i spostrzeżeń. Swoje propozycje prosimy zgłaszać w formie pisemnej na adres e-mail: mpk@jastkow.pl Wszelkie sugestie, zgłoszenia posłużą poprawie oferty komunikacji zbiorowej i dostosowaniu jej do obecnych potrzeb.

Cennik biletów podany jest w linku poniżej:


http://www.ztm.lublin.eu/pl/cennik-biletow-1/cennik-biletow-obowiazujacy-w-pierwszej-strefie-biletowej-1-od-1-sierpnia-2015-r.html

Zastępca Wójta Gminy Jastków
Andrzej Dec

Logo Unii Europejskiej
Przestrzeń dla Przedsiębiorców i Organizacji Pozarządowych
FUNDUSZE EUROPEJSKIE


INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM

Wójt Gminy Jastków działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jastków w Panieńszczyźnie przy ul. Chmielowej 3, podany został do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 15 czerwca 2015 r. do dnia 6 lipca 2015 r. wykaz informujący o przeznaczeniu do oddania w najem na okres 10 lat w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, położonej w Panieńszczyźnie przy ul. Szkolnej 1, oznaczonej jako działka ew. nr 32/2, zabudowanej lokalem użytkowym (b. Ośrodka Zdrowia), uregulowanej w księdze wieczystej nr LU1I/00210874/0.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Jastków pokój nr 6 tel. 81 502-04-28

Dożynki 2015

Portal Usług Komunal.

Platforma Usług Komunalnych

Odwiedziło nas

mod_vvisit_counterDzisiaj14
mod_vvisit_counterWczoraj201
mod_vvisit_counterW tym tygodniu596
mod_vvisit_counterW tym miesiącu8887
mod_vvisit_counterW ostatnim miesiącu36787
mod_vvisit_counterRazem1486731

Osób online 4

Imieniny

Przedwczoraj: Marii Magdaleny
Wczoraj : Bogny Apolinarego
Dzisiaj : Kingi Krystyny
Jutro : Walentyny Krzysztofa
Pojutrze : Anny Miroslawy

GOKiS

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie z siedzibą w Dąbrowicy