Home Przetargi, Ogłoszenia, Współpraca Ogłoszenie Wójta Gminy Jastków o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Ogłoszenie Wójta Gminy Jastków o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Email Drukuj PDF
Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Jastków, ul. Chmielowa 3, 21002 Jastków
Stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. Gospodarki Przestrzennej
Wymiar zatrudnienia: cały etat


I. Niezbędne wymagania od kandydatów:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) niekaralność za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
4) nieposzlakowana opinia,
5) umiejętności obsługi komputera, oprogramowania i urządzeń biurowych,
6) wykształcenie wyższe kierunkowe związane z branżą (gospodarka przestrzenna)

II. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
1) wykształcenie kierunkowe z zakresu gospodarki przestrzennej lub planowania przestrzennego,
2) uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji oraz przynależność do właściwej Izby Urbanistów,
3) co najmniej 24-miesięczny staż pracy ( zatrudnienie na podstawie umowy o pracę) w urzędzie gminy lub innej JST,
4) znajomość oraz umiejętność obsługi programów biurowych (MS Office, Excel) oraz z dziedziny planowania przestrzennego (np. CorelDRAW, CAD itp.),
5) umiejętność kierowania samochodem osobowym, posiadanie prawa jazdy kat.B,
6) wiedza z zakresu ustawy o planowaniu przestrzennym i towarzyszące,
7) wiedza o gminie Jastków i jej jednostkach organizacyjnych,
8) prowadzenie w wersji elektronicznej systemu informacji przestrzennej,
9) wiedza z zakresu ustawy Prawo Budowlane,
10) dyspozycyjność.

III. Zadania wykonywane na stanowisku:
1) przygotowanie wypisów i wyrysów z MPZP oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
2) przygotowanie i prowadzenie procedury związanej ze sporządzeniem decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
3) przygotowywanie zaświadczeń z MPZP oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
4) analiza składanych wniosków do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz przygotowywanie projektów uchwał o przystawieniu do zmian studiów i MPZP.
5) przygotowanie materiałów niezbędnych do sporządzenia studiów i planów zagospodarowania przestrzennego.
6) prowadzenie i koordynowanie procedur związanych ze sporządzaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i mpzp.
7) udział w posiedzeniach gminnej komisji urbanistyczno – architektonicznej.
8) okresowa ocena skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz ocena aktualności studium i mpzp.
9) prowadzenie gminnej ewidencji zabytków oraz sporządzenie gminnego programu opieki nad zabytkami.
10) prowadzenie spraw związanych z opieka nad grobami i cmentarzami wojennymi.
11) sporządzanie sprawozdań i ankiet z zakresu planowania przestrzennego, opieki nad zabytkami i grobownictwa wojennego.
12) prowadzenie obsługi interesantów.
13) zastępowanie pracowników urlopowanych w czasie ich nieobecności.
14) wykonywanie innych zadań wynikających z pełnomocnictw, upoważnień i poleceń Wójta oraz osób upoważnionych.

IV. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
3) kopie świadectw pracy,
4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5) kopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
6) referencje,
7) oryginał kwestionariusza osobowego,
8) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
9) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych.

V. Miejsce i termin składania dokumentów:
Urząd Gminy Jastków, ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków

Nieprzekraczalny termin złożenia kompletu dokumentów upływa w dniu:
11 września  2013 do godz. 10 (decyduje data i godzina wpływu do urzędu)

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją: 
„Nabór na stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. Gospodarki Przestrzennej”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:
 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr.223, poz. 1458 z późn. zm.)

 

Nowa strona internetowa Gminy Jastków

Mamy przyjemność ogłosić Państwu uruchomienie, z dniem 1 marca 2016 roku, nowej strony internetowej Gminy Jastków. Weszliśmy w etap wdrożeniowy, co oznacza, że nowa strona jest już dostępna, ale pod dodatkowym adresem, tj. http://jastkow.pl/. W niedługim czasie uruchomimy na niej formularz, który pozwoli zgłaszać sugestie co do funkcjonalności oraz potencjalne nieprawidłowości w jej działaniu. Do tego czasu prosimy kontaktować się z naszym informatykiem pod adresem email administrator@jastkow.pl w celu zgłaszania propozycji i błędów czy też przesyłania wrażeń (pozytywnych i negatywnych). Mamy nadzieję, że nowa strona pozwoli na łatwiejszy dostęp do poszukiwanych informacji, a design uprzyjemni czas spędzony na przeglądaniu jej zawartości. Zapraszamy również do subskrypcji naszych profili na Facebooku, Twitterze oraz Instagramie.

Konrad Makowski

Rekrutacja do Przedszkoli i Szkół Podstawowych

Informacja w sprawie naboru do publicznego Przedszkola Samorządowego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jastków.

Informacja w sprawie zasad i harmonogram rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Jastków

UWAGA - ZMIANA NR KONTA BANKOWEGO

Od 1 stycznia 2016r. nastąpiła zmiana banku obsługującego Urząd Gminy Jastków.

76 1240 5497 1111 0010 6615 2726

Więcej informacji tutaj.


Zmiana rozkładu jazdy MPK od 01.10.2015r.

Uprzejmie informuję, że po przeanalizowaniu Państwa propozycji zmian w rozkładach jazdy komunikacji zbiorowej funkcjonującej na terenie gminy Jastków, z dniem 01.10.2015r. wprowadziliśmy w porozumieniu z ZTM dwie korekty rozkładu, które najczęściej pojawiały się w Państwa sugestiach.

Zmiany dotyczą linii Nr. 20 - wydłużenia kursu w dzień powszedni o godz. 5.30 z Kruczkowskiego do Jastkowa, odjazd z Jastkowa o godz. 6:36.

Dla linii Nr. 33 zmiany w odjazdach z Tomaszowic z godz. 5:40 na godz. 5:25 oraz z 6:55 na 6:40. Dziękuje za już przesłane uwagi i zachęcam do dalszej współpracy nad wypracowaniem zmian w rozkładzie jazdy na kolejne miesiące.

Zaktualizowane rozkłady, poniżej:

Aby jak najpełniej dostosować bieżące rozkłady jazdy powyższych linii autobusowych do potrzeb mieszkańców, prosimy o zgłaszanie swoich opinii i spostrzeżeń. Swoje propozycje prosimy zgłaszać w formie pisemnej na adres e-mail: mpk@jastkow.pl Wszelkie sugestie, zgłoszenia posłużą poprawie oferty komunikacji zbiorowej i dostosowaniu jej do obecnych potrzeb.

Cennik biletów podany jest w linku poniżej:


http://www.ztm.lublin.eu/pl/cennik-biletow-1/cennik-biletow-obowiazujacy-w-pierwszej-strefie-biletowej-1-od-1-sierpnia-2015-r.html

Zastępca Wójta Gminy Jastków
Andrzej Dec

Logo Unii Europejskiej
Przestrzeń dla Przedsiębiorców i Organizacji Pozarządowych
FUNDUSZE EUROPEJSKIE


INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM

Wójt Gminy Jastków działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jastków w Panieńszczyźnie przy ul. Chmielowej 3, podany został do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 15 czerwca 2015 r. do dnia 6 lipca 2015 r. wykaz informujący o przeznaczeniu do oddania w najem na okres 10 lat w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, położonej w Panieńszczyźnie przy ul. Szkolnej 1, oznaczonej jako działka ew. nr 32/2, zabudowanej lokalem użytkowym (b. Ośrodka Zdrowia), uregulowanej w księdze wieczystej nr LU1I/00210874/0.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Jastków pokój nr 6 tel. 81 502-04-28

Dożynki 2015

Portal Usług Komunal.

Platforma Usług Komunalnych

Odwiedziło nas

mod_vvisit_counterDzisiaj104
mod_vvisit_counterWczoraj220
mod_vvisit_counterW tym tygodniu104
mod_vvisit_counterW tym miesiącu1154
mod_vvisit_counterW ostatnim miesiącu4096
mod_vvisit_counterRazem1289241

Osób online 2

Imieniny

Przedwczoraj: Slawy Jakuba
Wczoraj : Klaudii Kajetana
Dzisiaj : Cypriana Dominika
Jutro : Romana Ryszarda
Pojutrze : Bogdana Borysa

GOKiS

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie z siedzibą w Dąbrowicy