Sesja Rady Gminy

Email Drukuj PDF
W dniu 21 grudnia 2012 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Jastków ul. Chmielowa 3 odbędzie  się XXII SESJA Rady Gminy


Program Sesji:
1. Otwarcie sesji przez Przewodniczącego Rady
2. Stwierdzenie quorum i prawomocności obrad 
3. Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.
4. Sprawozdanie Wójta z pracy między sesjami
5. Sprawozdanie Przewodniczących  poszczególnych komisji z pracy Komisji
6. Informacja Przewodniczącego Rady w sprawie stwierdzonych nieprawidłowości w oświadczeniach  majątkowych radnych 
7. Zapytania i interpelacje radnych 
8. Przerwa 
9. Podjęcie  n/w uchwał:
1) Uchwała Nr XXII/  /2012 Rady Gminy Jastków z dnia  21 grudnia  2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.
2) Uchwała Nr XXII/  /2012 Rady Gminy Jastków z dnia  21 grudnia  2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
3) Uchwała Nr XXII/  /2012 Rady Gminy Jastków z dnia  21 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
4) Uchwała  Nr XXII/  /2012 Rady Gminy Jastków z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Jastków i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
5) Uchwała Nr XXII/  /2012 Rady Gminy Jastków z dnia 21 grudnia 2012  r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jastków
6) Uchwała Nr   XXII/  /2012 Rady Gminy Jastków z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Jastków z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.
7) Uchwała Nr XXII/  /2012 Rady Gminy Jastków z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia na rok 2013 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie oraz specjalności i formy kształcenia zawodowego, na które dofinansowanie jest przyznawane.
8) Uchwała Nr XII/  /2012 Rady Gminy Jastków z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013. 
9) Uchwała Nr XII/83/2011 Rady Gminy Jastków z dnia 30 grudnia 2011 rok w sprawie przyjęcia gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013. 
10) Uchwała Nr XXII/  /2012 Rady Gminy Jastków z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z dokonanych umorzeń wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012.
11) Uchwała Nr XXII/  /2012 Rady Gminy Jastków z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jasków dla obszaru: w granicach administracyjnych gminy.
12) Uchwała Nr XXII//2012 Rady Gminy Jastków z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2012 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. 
13) Uchwała Nr XXII/ /2012 Rady Gminy Jastków  z dnia 21grudnia 2012 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na 2012 rok. 
14) Uchwała Nr XXII/  /2012 Rady Gminy Jastków z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012
10. Przerwa
11. Zatwierdzenie protokołów z XX i XXI  sesji Rady Gminy.
12. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje 
13. Sprawy różne
14. Zakończenie obrad XXII Sesji Rady Gminy.
15. Opłatek 

 

Nowa strona internetowa Gminy Jastków

Mamy przyjemność ogłosić Państwu uruchomienie, z dniem 1 marca 2016 roku, nowej strony internetowej Gminy Jastków. Weszliśmy w etap wdrożeniowy, co oznacza, że nowa strona jest już dostępna, ale pod dodatkowym adresem, tj. http://jastkow.pl/. W niedługim czasie uruchomimy na niej formularz, który pozwoli zgłaszać sugestie co do funkcjonalności oraz potencjalne nieprawidłowości w jej działaniu. Do tego czasu prosimy kontaktować się z naszym informatykiem pod adresem email administrator@jastkow.pl w celu zgłaszania propozycji i błędów czy też przesyłania wrażeń (pozytywnych i negatywnych). Mamy nadzieję, że nowa strona pozwoli na łatwiejszy dostęp do poszukiwanych informacji, a design uprzyjemni czas spędzony na przeglądaniu jej zawartości. Zapraszamy również do subskrypcji naszych profili na Facebooku, Twitterze oraz Instagramie.

Konrad Makowski

Rekrutacja do Przedszkoli i Szkół Podstawowych

Informacja w sprawie naboru do publicznego Przedszkola Samorządowego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jastków.

Informacja w sprawie zasad i harmonogram rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Jastków

UWAGA - ZMIANA NR KONTA BANKOWEGO

Od 1 stycznia 2016r. nastąpiła zmiana banku obsługującego Urząd Gminy Jastków.

76 1240 5497 1111 0010 6615 2726

Więcej informacji tutaj.


Zmiana rozkładu jazdy MPK od 01.10.2015r.

Uprzejmie informuję, że po przeanalizowaniu Państwa propozycji zmian w rozkładach jazdy komunikacji zbiorowej funkcjonującej na terenie gminy Jastków, z dniem 01.10.2015r. wprowadziliśmy w porozumieniu z ZTM dwie korekty rozkładu, które najczęściej pojawiały się w Państwa sugestiach.

Zmiany dotyczą linii Nr. 20 - wydłużenia kursu w dzień powszedni o godz. 5.30 z Kruczkowskiego do Jastkowa, odjazd z Jastkowa o godz. 6:36.

Dla linii Nr. 33 zmiany w odjazdach z Tomaszowic z godz. 5:40 na godz. 5:25 oraz z 6:55 na 6:40. Dziękuje za już przesłane uwagi i zachęcam do dalszej współpracy nad wypracowaniem zmian w rozkładzie jazdy na kolejne miesiące.

Zaktualizowane rozkłady, poniżej:

Aby jak najpełniej dostosować bieżące rozkłady jazdy powyższych linii autobusowych do potrzeb mieszkańców, prosimy o zgłaszanie swoich opinii i spostrzeżeń. Swoje propozycje prosimy zgłaszać w formie pisemnej na adres e-mail: mpk@jastkow.pl Wszelkie sugestie, zgłoszenia posłużą poprawie oferty komunikacji zbiorowej i dostosowaniu jej do obecnych potrzeb.

Cennik biletów podany jest w linku poniżej:


http://www.ztm.lublin.eu/pl/cennik-biletow-1/cennik-biletow-obowiazujacy-w-pierwszej-strefie-biletowej-1-od-1-sierpnia-2015-r.html

Zastępca Wójta Gminy Jastków
Andrzej Dec

Logo Unii Europejskiej
Przestrzeń dla Przedsiębiorców i Organizacji Pozarządowych
FUNDUSZE EUROPEJSKIE


INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM

Wójt Gminy Jastków działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jastków w Panieńszczyźnie przy ul. Chmielowej 3, podany został do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 15 czerwca 2015 r. do dnia 6 lipca 2015 r. wykaz informujący o przeznaczeniu do oddania w najem na okres 10 lat w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, położonej w Panieńszczyźnie przy ul. Szkolnej 1, oznaczonej jako działka ew. nr 32/2, zabudowanej lokalem użytkowym (b. Ośrodka Zdrowia), uregulowanej w księdze wieczystej nr LU1I/00210874/0.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy Jastków pokój nr 6 tel. 81 502-04-28

Dożynki 2015

Portal Usług Komunal.

Platforma Usług Komunalnych

Odwiedziło nas

mod_vvisit_counterDzisiaj491
mod_vvisit_counterWczoraj274
mod_vvisit_counterW tym tygodniu1146
mod_vvisit_counterW tym miesiącu491
mod_vvisit_counterW ostatnim miesiącu7208
mod_vvisit_counterRazem1412535

Osób online 15

Imieniny

Przedwczoraj: Romana Ludomira
Wczoraj : ---
Dzisiaj : Albina Antoniego
Jutro : Heleny Halszki
Pojutrze : Maryny Kunegundy

GOKiS

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie z siedzibą w Dąbrowicy